BlackRock ogłosił dziś, że swój rosnący asortyment produktów alternatywnych uzupełniła o private equity. Branżowi weterani Nathan Thorne, George Bitar i Mandy Puri dołączyli do firmy, jako dyrektorzy zarządzający, aby utworzyć zespół kierowniczy platformy BlackRock Global Private Equity, w której skład już za rok ma wchodzić około 20 specjalistów. Thorne, Bitar oraz Puri będą nadzorować wdrożenie projektu, zapewniając łączność między działem private equity a składającą się z ponad 1500 specjalistów globalną platformą inwestycyjną BlackRock, która będzie przekazywać zespołowi informacje o sytuacji w poszczególnych sektorach. Będą oni podlegać Matthew Boteinowi, dyrektorowi zarządzającemu i prezesowi BlackRock Alternative Investors („BAI”). Na dzień 31 marca BAI zarządzała aktywami o wartości 115,3 mld dolarów, obejmując firmowe fundusze hedgingowe, nieruchomości, fundusze funduszy private equity, instrumenty okazji inwestycyjnych, towary i waluty.
„Dzięki dodaniu bezpośredniego wehikułu inwestycyjnego do naszych funduszy private equity i funduszy współinwestujących, którymi sprawnie zarządza Russ Steenberg, możemy teraz przedstawić naszym klientom kompletną ofertę z zakresu inwestycji w aktywa niepubliczne” - podsumował Botein.

„Bardzo się cieszymy, że do BAI dołącza zespół inwestycyjny dysponujący sprawdzonym doświadczeniem w zakresie inwestycji typu private equity” — zauważa Robert S. Kapito, prezes BlackRock. „Gdy Matt wraz ze swoim zespołem pracował nad uzupełnieniem naszej oferty produktów alternatywnych, stwierdziliśmy, że w tej konkretnej dziedzinie mieliśmy największą lukę — na dodatek jesteśmy w stanie osiągnąć wyraźną przewagę konkurencyjną branży private equity.” „Firma BlackRock przeanalizowała bardzo wiele możliwości — szukaliśmy zespołu przywódczego, dzięki któremu moglibyśmy znacząco przyspieszyć podjęcie tej działalności. Zależało nam na osobach mających bogate doświadczenie w inwestycjach typu private equity” — mówi Botein. „W równym stopniu zależało nam jednak na zespole, który wiedziałby, jak wykorzystać przewagę w zakresie sourcingu, audytu i finansowania związaną z przynależnością do BlackRock - instytucji finansowej prowadzącej działalność w skali globalnej. Jestem pewien, że będziemy w stanie przedstawić naszym klientom najlepszą w swojej klasie ofertę”.

Dyrektorzy zarządzający w zespole private equity BlackRock pracowali wcześniej w banku Merill Lynch. W 1994 r. przeszli do działu private equity tej instytucji, gdzie pracowali do 2009 r. pod szyldem Bank of America Corporation. Pracowali przy inwestacjach, m.in. w HCA, Debenhams oraz Hertz. „Firma BlackRock ma wyjątkową szansę na osiągnięcie sukcesu w sektorze private equity” — mówi Thorne. „Żaden inny fundusz powierniczy nie posiada takiej wiedzy o światowym rynku ani tak rozwiniętych globalnych relacji, jak BlackRock. Z chęcią wykorzystamy te niepowtarzalne zasoby w imieniu inwestorów będących naszymi klientami”.