- Wierzymy obecnie, że dojdzie do pełnej recesji, włączając Francję i Niemcy, która obniży PKB o 1 do 2 proc. – głosi raport opublikowany przez  instytut inwestycyjny BlackRock. – Krótkoterminowe działania oszczędnościowe mogą pogłębić recesję, uniemożliwiając osiągnięcie ich głównego celu, zamknięcie luki budżetowej – podkreślił Ewen Cameron Watt.

Według Watta plan Merkel i Sarokozy-ego, który zakłada redukcję deficytów budżetowych nie zadziała, jeżeli nie powróci wzrost gospodarczy. A to oznacza, że europejskie korporacje muszą poprawić produktywność szybciej niż inne firmy na świecie, żeby poprawić swój udział w globalnym eksporcie. Według Ewena Camerona Watta to plan na wiele lat. Większość Europy ma głęboko zakorzenione problemy z produktywnością, które wymagają natychmiastowej naprawy.