1. Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz.
Autorzy: Dorota Jaszczak, Błażej Kuźniacki, Adam Mariański, Aneta Nowak, Michał Wilk.
Rok wydania: 2014.
W prezentowanym komentarzu uwypuklone zostały zagadnienia, które sprawiają najwięcej kłopotów i wątpliwości w praktyce stosowania ustawy, w szczególności: przychody, koszty uzyskania przychodów (w aspekcie pozytywnym - definicja kosztów, jak i negatywnym - co nie może być kosztem), a także istotny temat potrącalności kosztów w czasie. Omówiono również problemy administracyjne, zwolnień przedmiotowych oraz kwestie dochodów transgranicznych. Uwzględniono też ostatnie zmiany, wprowadzające nowe definicje samochodu osobowego na potrzeby opodatkowania. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Komornik a podatek VAT.
Autor: Adam Bartosiewicz .
Rok wydania: 2015.
W publikacji omówiono zagadnienia związane z opodatkowaniem komorników podatkiem od towarów i usług. Od 1 października 2015 r. komornicy sądowi stanęli przed nowym wyzwaniem - próbą wkomponowania VAT w swoją działalność. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Terminologia podatkowa a prawidłowość implementacji dyrektyw unijnych w Polsce.
Autor: Joanna Koronkiewicz.
Rok wydania: 2015.
Książka powstała z myślą o 10-letnim okresie obecności Polski w UE i jest pierwszą publikacją na rynku prezentującą kompleksowo problemy terminologiczne związane z implementacją prawa unijnego do polskiego systemu prawnego. Analizie poddano prawo podatkowe będące przedmiotem harmonizacji z prawem unijnym. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Dowiedz się więcej o tej książce
Terminologia podatkowa a prawidłowość implementacji dyrektyw unijnych w Polsce
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł4. Ordynacja podatkowa. Przepisy.
Rok wydania: 2015.
Publikacja zawiera tekst ustawy - Ordynacja podatkowa wraz z wszystkimi zmianami, opublikowanymi do dnia 23 września 2015 r. oraz zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3462, oczekuje na podpis Prezydenta RP). 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Prawo podatkowe. Kazusy z rozwiązaniami.
Autorzy: Adam Bigas, Stella Brzeszczyńska, Wojciech Gonet (red. naukowy), Dorota Kamuda, Tomasz Nowak, Izabela Oleksiewicz, Małgorzata Polinceusz, Andrzej Tatara.
Rok wydania: 2015.
Zbiór kazusów wraz z komentarzem i rozwiązaniami zadań problemowych i obliczeniowych z zakresu 14 ustaw podatkowych został przygotowany na podstawie zagadnień, które mogą powodować największe wątpliwości. Opracowanie daje nie tylko możliwość sprawdzenia się przed egzaminem, lecz także pomaga pogłębić zdobytą wiedzę. 

Fragment publikacji (.pdf)