1 Opodatkowanie spółek.
Autorzy: Marcin Jamroży, Piotr Karwat, Robert Krasnodębski, Hanna Litwińczuk (red. naukowy).
Rok wydania: 2016.
Książka zawiera szczegółowe omówienie zagadnień podatkowych odnoszących się do wszystkich rodzajów spółek kodeksowych, tj. spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług. Komentarz .
Autorzy: Dagmara Dominik-Ogińska (red. naukowy), Marta Ignasiak, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Jerzy Martini, Ewa Michna.
Rok wydania: 2016.
Komentarz składa się z dwóch części. W części ogólnej umieszczono podstawowe informacje o pojęciu zwolnienia i zakresu zwolnień z VAT, kluczowych zagadnieniach z zakresu implementacji prawa unijnego i jego stosowania oraz główne wskazówki interpretacyjne dotyczące wykładni zwolnień z VAT, wynikające z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Trybunału Konstytucyjnego. W części szczególnej omówiono natomiast poszczególne zwolnienia, wskazując na jakość implementacji prawa unijnego do prawa polskiego, wykładnię przepisu krajowego z uwypukleniem użytych w samej treści zwolnienia definicji oraz orzecznictwo TSUE i sądów administracyjnych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Nowelizacja ordynacji podatkowej.
Autorzy: Bogumił Brzeziński (red. naukowy), Hanna Filipczyk, Tomasz Janicki, Marek Kalinowski, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Marian Masternak, Wojciech Morawski (red. naukowy), Adam Nita, Agnieszka Olesińska, Janusz Orłowski, Ewa Prejs, Jowita Pustuł.
Rok wydania: 2016.
Publikacja przybliża zasady stosowania przepisów Ordynacji podatkowej, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 z późn. zm.). Powstała na podstawie cyklu artykułów opublikowanych w "Przeglądzie Podatkowym" od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r., zaktualizowanych i uzupełnionych na potrzeby książki. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Opodatkowanie nieruchomości.
Autorzy: Barbara Janiak, Tomasz Kosieradzki, Radosław Piekarz.
Rok wydania: 2016.
W książce w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę opodatkowania nieruchomości. Publikacja w sposób przekrojowy wskazuje na podatkowe skutki nabycia nieruchomości, jej posiadania w ramach działalności gospodarczej i poza nią, prowadzenia procesu deweloperskiego oraz zbycia nieruchomości. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Opodatkowanie nieruchomości
Barbara Janiak, Tomasz Kosieradzki, Radosław Piekarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

5. Prewspółczynnik odliczenia VAT naliczonego.
Autor: Joanna Pęczek-Czerwińska.
Rok wydania: 2016.
Książka ta szczegółowo przedstawia miejsce prewspółczynnika w systemie VAT. Autorka w przystępny sposób wyjaśnia zasady stosowania przepisów dotyczących odliczania podatku naliczonego od zakupów wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i innych celów, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r. oraz w kompleksowy sposób analizuje nie tylko samą instytucję prewspółczynnika, ale także jej miejsce w systemie VAT. 

Fragment publikacji (.pdf)