Wzory VAT-10 i VAT-11 zostały oparte na dotychczasowych wzorach określonych na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz. U. z 2015 r. poz. 306) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649).

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r. W projektowanym rozporządzeniu umieszczono jednak zapis umożliwiający wykorzystanie wzorów deklaracji określonych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu do rozliczenia wewnątrzwspólnotowych transakcji, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał do 30 czerwca 2016 r.

Dowiedz się więcej z książki
VAT. Komentarz 2015
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł