Chodziło o psycholożkę, która świadczyła usługi polegające m.in. na przeprowadzaniu badań przydatności zawodowej. Badania dotyczyły kierowców, operatorów wózków widłowych, koperek i innych ciężkich sprzętów. Wszystkie czynności były wykonywane w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Służyły diagnozowaniu stanu zdrowia psychicznego, a zwłaszcza sprawności intelektualnej, psychomotorycznej, funkcjonowania procesów poznawczych i cech osobowych. Celem badań było stwierdzenie, czy dana osoba, wykonując określoną pracę, posiada pełne predyspozycje do wykonywania określonego zawodu i czy nie stworzy zagrożenia życia lub zdrowia dla siebie lub innych osób.

Sprawdź także: Paliwo dla pracownika z paragonem fiskalnym >>

 

 

 

Problematyczny VAT

Podatniczka chciała sprzedawać usługi badania psychologicznego przydatności zawodowej bez VAT. Uważała, że świadczone przez nią usługi w tym zakresie podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT, ponieważ są badaniami z zakresu medycyny pracy i służą profilaktyce zdrowotnej.

Jednak fiskus był innego zdania. Wskazywał, że badania świadczone przez psychologów nie mają na celu profilaktyki zdrowia, jego ratowania, zachowania czy przywracania. Tym samym nie mogą być objęte zwolnieniem podatkowym, które należy ściśle interpretować. W przeciwnym razie doszłoby do nieuzasadnionego rozszerzenia tego zwolnienia.  

Profilaktyka to także badania psychologiczne

Ostatecznie sądy administracyjne podzieliły zapatrywania podatniczki. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim (I SA/Go 146/16) przytoczył wiele orzeczeń i sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które zrównują badania lekarskie i badania psychologiczne. Ich przeprowadzanie jest okresowe i służy profilaktyce –wynika z wyroku WSA.

Zobacz również: Usługi medyczne - zwolnienie z VAT >>

5 września br. Naczelny Sąd Administracyjny (I FSK 1657/16) także zgodził się z WSA i tym samym z podatniczką. Przy czym sąd wskazał, że rzeczywiście kwestia badań psychologicznych budziła wiele wątpliwości, zwłaszcza na poziomie sądów wojewódzkich. Jednak obecnie już na poziomie Naczelnego Sądu Administracyjnego sprawa została unormowana. Badania psychologiczne stanowią element medycyny pracy. Nie ma więc powodów, aby je wyłączyć z stosowania zwolnienia podatkowego – wyjaśnił NSA.