Polskie agencje celne nabyły dodatkowe uprawnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela podatkowego firm zagranicznych.

Dzięki tej zmianie zakres świadczonych przez nie usług zbliży się do tego, który jest oferowany w innych państwach Unii Europejskiej. Podmioty nieposiadające siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania ani na terytorium Polski, ani na terytorium innego państwa Unii Europejskiej, wykonujące w Polsce czynności podlegające VAT, mają obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Nowelizacja poszerzyła ponadto krąg podmiotów mogących pełnić rolę przedstawiciela podatkowego, znosząc obowiązek posiadania uprawnień do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego lub usługowego prowadzenia ksiąg w odniesieniu do agencji celnych.

W konsekwencji od 1 kwietnia 2011 r. agencje celne niemające takich uprawnień będą mogły pełnić funkcję przedstawicieli podatkowych zagranicznych podmiotów importujących na terytorium Polski towary, których miejscem przeznaczenia jest inny kraj UE i wywożonych przez importera w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Agencja celna działająca w charakterze przedstawiciela będzie miała prawo prowadzenia dokumentacji i ewidencji, a także sporządzania deklaracji podatkowych oraz informacji podsumowujących dla celów VAT.

źródło: Rzeczpospolita, 30 marca 2011 r.