Badanie pokazuje, że wśród ankietowanych spółek tylko co dziesiąta wie, kiedy musi rozpocząć raportowanie niefinansowe - 3 proc. wszystkich badanych podmiotów deklaruje, że obowiązek ten wypełni już 2024 r., kolejne 3 proc. w 2025 r., a 4 proc. w późniejszym okresie. 14 proc. kierujących firmami w Polsce potwierdza, że ich organizacja będzie zobligowana do przygotowywania raportowania ESG, ale nie wie, kiedy będzie musiała przygotować pierwsze sprawozdania.

Co piąty ankietowany twierdzi, że jego spółka w ogóle nie będzie miała takiego obowiązku. A 57 proc. nie ma wiedzy na ten temat.

Tymczasem zgodnie z Europejską Dyrektywą dotyczącą Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (CSRD) oraz Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) spółki mają lub wkrótce będą miały obowiązek ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym zarządzaniem oraz wykazania wpływu czynników ESG na decyzje biznesowe organizacji. Informacje te będą podstawą do podejmowania decyzji przez inwestorów, fundusze private equity, instytucje finansowe, a także klientów i końcowych użytkowników.

 

- ESG to nie tylko kwestie środowiskowe, to także work-life balance pracowników, to przestrzeganie praw człowieka w łańcuchu wartości, to odpowiednie procedury antykorupcyjne. Są to obszary, w które powinna inwestować każda odpowiedzialna firma. To nie raportowanie zrównoważonego rozwoju wymusi na firmach bycie bardziej Eko. To konsumenci, pracownicy i społeczności tego oczekują. Raportowanie jest jedynie narzędziem, które będzie pozwalało mierzyć stan faktyczny - komentuje Paweł Zaczyński, biegły rewident, Associate Partner, Departament Audytu Grant Thornton. 

Przypomnijmy, że sprawozdania niefinansowe (inaczej raporty ESG od Environmental, Social responsibility, Governance) od 2024 roku obejmują więc spółki i grupy kapitałowe, zatrudniające ponad 500 pracowników, których suma bilansowa wynosi powyżej 20 mln euro i/lub roczne przychody powyżej 40 mln euro. Zgodnie z obowiązkowymi standardami pierwsze sprawozdania podmioty te złożą w 2025 roku. 
Natomiast od 2025 roku składać raporty będą musiały spółki, które zatrudniają ponad 250 pracowników i posiadają odpowiednio wysokie przychody (bilans). Pierwsze sprawozdania złożą na początku 2026 r. Rok później, tj. od 2026 roku dołączą do nich małe i średnie przedsiębiorstwa, które są notowane na rynku regulowanym i zatrudniają ponad 10 pracowników, także przy odpowiednio wysokich przychodach. Ten pierwszy raport złożą w 2027 r. Od 2027 roku będą także musiały zacząć raportować wybrane spółki z siedzibą poza UE, posiadające w Polsce jednostkę zależną lub oddział, jeżeli osiągają na terenie UE roczne przychody powyżej 150 mln euro.

Czytaj również: Sprawozdania niefinansowe ESG od 2024 roku >>