Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.  

Czytaj w LEX: Wynagradzanie nauczycieli oraz pracowników szkoły za okres strajku >>>

Czytaj w LEX: Wynagrodzenie nauczycieli za pracę w dniu wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych >>>

Wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia

Projekt przewiduje wzrost płac wysokości 7,8 proc. w stosunku do średnich wynagrodzeń obowiązujących od 1 września 2022 r. Proponowany przez resort edukacji wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego (tj. mających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym) wynosi dla nauczycieli: niemających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących) – wzrost o 266 zł; mianowanych – wzrost o 293 zł; dyplomowanych – wzrost o 326 zł.

 


Dla nauczycieli z drugiej grupy zaszeregowania płacowego (tj. mających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych), wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego wyniesie – dla nauczycieli niemających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących) – wzrost o 271 zł; mianowanych – wzrost o 275 zł; dyplomowanych – wzrost o 282 zł.

Więcej na ten temat: Zarobki niektórych nauczycieli poniżej pensji minimalnej, Senatorowie chcą większych podwyżek w oświacie>>

Sprawdź w LEX: Kalkulator awansu zawodowego nauczycieli >>>

ZNP: To nie rekompensuje inflacji

Projekt został przekazany do konsultacji związkom zawodowym. Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłosił  w poniedziałek na Twitterze, że domaga się podjęcia przez MEiN procedury uzgodnieniowej "polegającej na rozpoczęciu negocjacji ze związkami zawodowymi nad treścią rozporządzenia". Jednak już teraz związek zwraca uwagę, że od 1 stycznia 2023 r. wzrosła płaca minimalna w Polsce – do 3490 zł. - Tymczasem obecnie wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wynosi 3424 zł. To o 66 zł mniej niż wynosi płaca minimalna. Wynagrodzenia nauczycieli na tak niskim poziomie są przyczyną m.in. braków kadrowych w oświacie. Wg ZNP płace nauczycieli powinny wzrosnąć – podkreśla ZNP.

- W żaden sposób nie zrekompensuje to galopującej inflacji, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie realnej płacy nauczycieli - alarmuje ZNP, który domaga się wzrostu kwoty bazowej o 22,5 proc., Związkowcy oczekują też wdrożenia rozwiązań systemowych - powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce oraz finansowania wynagrodzenia z budżetu państwa.

Czytaj także: Sławomir Broniarz: Brak nowych kadr doprowadzi do zapaści oświaty>>