Niewątpliwie omawianie tematu, zanim dotkniemy sedna należy zacząć od dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń zasiłkowych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, gdyż brak odpowiedniej dokumentacji ma daleko idące konsekwencje.

W tym obszarze nie sposób pominąć problematyki nowej, dotyczącej E-zwolnień i obowiązków, jakim będą musieli sprostać płatnicy świadczeń chorobowych. Co prawda wejście przepisów regulujących te kwestie wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r., ale już dzisiaj warto odpowiedzieć na pytania dotyczące:

·         założenia profilu informacyjnego w ZUS,

·         działania systemu do obsługi elektronicznych zwolnień chorobowych,

·         jakiej grupy płatników będzie dotyczyła nowa regulacja i

·    na jakie działania muszą się przygotować płatnicy składek objęci systemem E-zwolnień?

W odniesieniu do problematyki dotyczącej wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przeprowadzona zostanie analiza problemów dotyczących ustalania podstaw zasiłkowych i realizacji wypłaty świadczeń.

W obszarze zaliczania poszczególnych składników do podstawy zasiłkowej wciąż pracodawcy mogą poprzez kształtowanie zapisów w regulaminach premiowania, czy wynagradzania wpływać na ten zakres, a co za tym idzie wpływać na koszty płac z tym związane. Postaramy się podsunąć Państwu w przystępnej formie pigułkę optymalnych rozwiązań i jednocześnie pokażemy jak poszczególne zapisy dotyczące składników zmiennych będą wpływały na wysokość podstawy zasiłkowej.

W tym obszarze przeanalizujemy przypadki z uwzględnieniem zapisów dotyczących: dodatków stażowych, dodatków specjalnych, premii miesięcznej kwartalnej i rocznej - przysługującej w różnych wariantach, nagrody rocznej, z uwzględnieniem wytycznych ZUS.

Ważnym punktem zwrotnym tego tematu będzie blok poświęcony realizacji świadczeń z tytułu urodzenia dziecka. Poruszymy w tym zakresie bardzo newralgiczne obszary takie, jak:

·         rezygnacja z urlopu rodzicielskiego i wpływ takiego oświadczenia na wysokość zasiłku,

·         odpowiemy na pytanie czy każdy uprawniony do urlopu rodzicielskiego może w każdym czasie zrezygnować z tego urlopu i jakie ma to przełożenie na wysokość zasiłku, gdyż nie w każdym przypadku odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna?

·         dodatkowo rozpatrzymy schematy działania pracodawcy w sytuacji rezygnacji z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego i kontynuacji tych uprawnień przez drugiego z rodziców.

Odpowiedzi na wszystkie wątpliwości i problemy związane z zasiłkami chorobowymi można będzie uzyskać podczas IV Konwentu Prawa Pracy - Ubezpieczenia Społeczne i Prawo Pracy, który odbędzie się już 11 lutego 2014. r. w Warszawie.

Zapraszamy do udziału oraz do zapoznania się z programem dostępnym na stronie: www.konferencja.abc.com.pl/konwentprawapracy