Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni ma zastosowanie do wszystkich pracujących: pracowników, pracowników tymczasowych, zleceniobiorców i innych osób wykonujących pracę na podstawie umów prawa cywilnego, wykonujących odpłatną pracę u przedsiębiorcy wykonującego zarobkową działalność handlową. W jednym z 32 wyjątków od zakazu zapisano, że pracować może jedynie sam właściciel sklepu.

Dość niespodziewanie 1 marca pojawiła się interpretacja tego przepisu, przygotowana przez Państwową Inspekcję Pracy w uzgodnieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie którą "korzystanie z okazjonalnej i nieodpłatnej pomocy członków rodziny nie narusza przepisów ustawy. Osoby te nie mogą jednak być pracownikami lub zatrudnionymi u takiego przedsiębiorcy i wykonywać odpłatnej pracy w inne dni tygodnia". Warto zauważyć, że ustawa nie zawiera takich regulacji, to wyłącznie interpretacja PIP i MRPiPS.

Czytaj też: Są pierwsze interpretacje PIP ws. zakazu handlu >>

Z informacji, które uzyskaliśmy w Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że właściciel sklepu może korzystać z pomocy rodziny w każdą niedzielę objętą zakazem, pod warunkiem, że członek rodziny nie jest zatrudniony w inne dni tygodnia. Właściciele sklepów, którzy mieli wątpliwości, co należy rozumieć jako pomoc jedynie okazjonalną, mogą więc bez obaw o kontrole PIP i ewentualne kary spędzać w pracy w gronie rodziny każdy dzień wolny od handlu.

 [-DOKUMENT_HTML-]