Do takiego wniosku doszedł Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 26.03.2018 r., nr 0115-KDIT2-1.4011.51.2018.2.KK.

Organ podatkowy potwierdził, że  w przypadku wykonywania na podstawie stosunku pracy czynności zarówno chronionych prawem autorskim, jak i niebędących przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, udokumentowania wymaga wartość wynagrodzenia z tytułu korzystania z prawa autorskiego. Wyraźne rozróżnienie, jak również dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu daje podstawę do zastosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Czytaj dalej >>

 

Kontrola celno-skarbowa. Komentarz Karol Różycki Kontrola celno-skarbowa. Komentarz
Wzory, zestawienia i procedury kontrolne >>