W środowisku biznesowym postawa pewności siebie mylona jest często z poczuciem wartości, które przekłada się na sposób myślenia i zachowania managera w relacjach z samym sobą i innymi. To wysokie poczucie własnej wartości decyduje o tym, czy manager będzie prezentował zdrową postawę pewności siebie i jak będzie radził sobie z wyzwaniami w codziennej pracy z ludźmi.

Na czym manager buduje swoje poczucie wartości

W trakcie warsztatów dla kadry managerskiej, gdy rozmawiamy o tym, na czym budują swój autorytet szefa, managerowie często deklarują wysoki poziom poczucia wartości. Uzależniają go od sukcesów, jakie osiągają, ilości i jakości zadań, jakich się podejmują, bycia lubianym i akceptowanym przez przełożonego, współpracowników czy podwładnych, poświęcania się dla firmy, zespołu czy pojedynczych pracowników, od opinii innych o ich umiejętnościach, kompetencjach i wartości. Bywają zaskoczeni informacją zwrotną, że to pułapki, w jakie wpadli, uzależniając swoją wartość od czynników zewnętrznych. Warto pamiętać, że poczucie wartości zależy tylko od indywidualnej samooceny managera i to on tylko decyduje, ile jest wart dla siebie samego - bez względu na to, co dzieje się w jego otoczeniu. Poczucie własnej wartości ma wpływ na jakość życia managera, na jego skuteczność w zarządzaniu zespołem, budowanie relacji z ludźmi, na sposób realizacji celów i sukcesy, jakie pragnie osiągać.

 

Czytaj też: Menedżerowie HR wiedzą za mało >


Zachowania managera o wysokim poczuciu wartości

Niestety to, jak manager myśli o sobie, czasami bywa różne od tego, jak się zachowuje. Warto więc zwracać uwagę na spójność tych dwóch perspektyw: myślenia i działania. Spójność bowiem gwarantuje managerowi większy komfort pracy, wiarygodność, autentyczność i przewodzenie ludziom.

 

 

Oto wskaźniki, po których możesz poznać, że Manager ma wysokie poczucie własnej wartości:

 1. Znajomość siebie – dzięki czemu manager ma świadomość swoich mocnych stron i ograniczeń, potrafi z nich korzystać. Reaguje też z pokorą i akceptacją na informacje zwrotne o tym, co jest jego siłą i nad czym potrzebuje pracować. Szanuje siebie, jest dla siebie wyrozumiały. Potrafi o siebie dbać w różnych obszarach swojego życia. Dzięki temu zachowuje spokój i stabilność, budując tym samym poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności we współpracy z zespołem,
 2. Świadome życie tu i teraz – pozwala managerowi skupiać się na tym, na co ma wpływ, doceniać to, co ma i aktywnie poszukiwać skutecznych sposobów na zaspokajanie swoich potrzeb oraz korzystać z możliwości,
 3. Pomysł na siebie – manager ma koncepcję siebie (życie prywatne i biznesowe), zdefiniowane cele i marzenia, konsekwentnie dąży do ich realizacji na postawie opracowanych planów działania,
 4. Przyznawanie się do błędów i uczenie się z doświadczeń – bo dzięki temu manager wzrasta jako człowiek, ale też rozwija się w roli szefa i lidera,
 5. Odpowiedzialność – rozumie znaczenie odpowiedzialności za siebie i innych. Bierze odpowiedzialność w obszarach swojego postrzegania rzeczywistości, podejmowania decyzji, szukania rozwiązań, generowania swoich emocji, wprowadzania zmian i udoskonaleń, rozwijania swoich kompetencji osobistych i biznesowych, weryfikowania swoich norm, standardów i oczekiwań, dbania o jakość swojego życia i pracy,
 6. Otwartość na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi, bo wnosi tym samym wartość w relacjach z ludźmi, wzmacnia współpracę i pracę zespołową,
 7. Elastyczność w zderzaniu się z rzeczywistością, wyzwaniami i informacjami z otoczenia - manager weryfikuje swoje poglądy i nawyki, bo wie, że nie ma nic stałego i zmiany dookoła wymagają od niego również zmian w swoim sposobie myślenia, działania czy reakcjach,
 8. Wrażliwość na potrzeby swoje i innych, oraz adekwatne reagowanie na nie,
 9. Zakładanie dobrych intencji innych ludzi – co pozwala managerowi na budowanie zaufania i porozumienia z innymi ludźmi,
 10. Pozytywne nastawienie do siebie i innych, zachowywanie optymizmu w trudnych sytuacjach, wiara w ludzi i widzenie w nich „dobrego”,
 11. Wspieranie innych w wykonywaniu ich pracy i rozwoju poprzez dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem,
 12. Zdrowa pewność siebie – bo dzięki takiej postawie manager z odwagą i asertywnie wyznacza swoje granice, reaguje na sytuacje, mierzy się z trudnościami, buduje swoją pozycje w grupie, w sposób partnerski nawiązuje i rozwija relacje z innymi, inspiruje i daje dobry przykład swoim podwładnym.

 

Czytaj też: Informacja zwrotna ważna w pracy szefa >

 

I pomyślisz może, że to opis jakiegoś ideału. Nic bardziej mylnego. Na co dzień rzadko który manager myśli o poczuciu wartości i łatwiej jest zauważyć osoby, które mają przeciwne cechy i zachowania, przyzwyczaić się do nich i nawet je zaakceptować, uznając je po jakimś czasie za normę. Zapewne wiele razy obserwowałeś kogoś, kto nadużywa pewności siebie i dalej awansuje i jest ceniony przez organizację, zachowuje wiedzę dla siebie i nie dzieli się nią z innymi, narzeka i krytykuje, ignoruje potrzeby pracowników czy współpracowników, oporem reaguje na zmiany, koncentruje się na tym, co może dostać od innych, a nie na tym, co może dać z siebie, koncentruje się na tym, co było lub będzie kiedyś w dalekiej przyszłości bez uważności na to, co jest dziś, nie umie przyjmować komplementów, ale też z agresją reaguje na krytyk,; realizuje cudze pomysły na siebie i swoją rolę managera. Ponieważ często może masz kontakt z takimi osobami – zaczynasz myśleć, że cały świat taki jest i to jest właśnie droga do sukcesu.

 


Dla wielu managerów jest zaskoczeniem, jak szybko zaczynają zauważać braki poczucia własnej wartości u swoich kolegów czy pracowników, czytać zachowania wskazujące na nadmierną pewność siebie (za czym kryje się niskie poczucie własnej wartości). Gdy sami zaczynają rozumieć, czym poczucie wartości jest, pracować nad nim – pojawiają się efekty w postaci większego zaufania do siebie, odwagi w sięganiu po więcej w życiu i w pracy, lepsze rozumienie, na co mają wpływ i od czego zależy ich komfort pracy z ludźmi. Tylko manager z wysokim poczuciem własnej wartości może być dobrym szefem, bo ważne jest nie tylko, co manager robi, ale też jak zarządza sobą i innymi.

Warto więc szukać kontaktu z osobami innymi od siebie – by móc wzbudzić w sobie refleksję o tym, na jakim poziomie jest moje poczucie własnej wartości, do czego jest mi potrzebne, na co się przekłada i jak chce zadbać o jego ciągłe wzmacnianie. Ten proces bowiem nigdy się nie kończy i obowiązkiem managera jest ciągła praca nad poczuciem własnej wartości.

Beata Stefańska

psycholog biznesu

www.beatastefanska.com

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX HR:

Procedura wdrożenia systemu pomocy psychologicznej w firmie - PROCEDURA >>

System motywacyjny i system wynagrodzeń - synonimy czy antonimy? - KOMENTARZ PRAKTYCZNY >>

Mierniki w HRM - ANALIZA >>

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >

Przygotowanie systemu oceny okresowej pracowników - PROCEDURA >>

Przygotowanie Matrycy Profili Rozwoju Zawodowego maproza© - PROCEDURA >>