Czy okres przygotowania zawodowego zorganizowanego przez urząd pracy wliczyć do okresu nabycia i wymiaru urlopu wypoczynkowego? Jeśli tak to, jaka jest podstawa prawna?
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) okres pobierania stypendium w czasie odbywania przygotowania zawodowego przez bezrobotnego podlega zaliczeniu do okresu, od którego zależy wymiar urlopu.
Taki okres nie podlega zaś zaliczeniu w zakresie nabycia prawa do urlopu. Proszę zauważyć, że tylko posiadanie statusu bezrobotnego z prawem do zasiłku (stypendium) upoważnia do zaliczenia do okresu mającego wpływ na wymiar urlopu pracowniczego. Samo "bycie" bezrobotnym bez prawa do zasiłku nie ma zaś wpływu na wymiar urlopu.