Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Pracownica (samorządowa jednostka budżetowa) wykonuje pracę w następujące dni: poniedziałek, środa, czwartek - po 8 godzin, wtorek - 10 godzin, piątek - 6 godzin. W związku z tym przysługujący pracownikowi urlop może różnić się godzinowo.

W jaki sposób należy udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego, w przypadku niewykorzystania 2 godzin?

Odpowiedź: udzielenie pracownikowi urlop na część dnia pracy np. na 2 godziny jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy pracownik nie ma w swojej puli urlopowej więcej urlopu. Przy czym, pod uwagę bierze się urlop zaległy i bieżący łącznie.

Uzasadnienie: w zakresie urlopów wypoczynkowych pracowników samorządowych obowiązują regulacje ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) - dalej k.p., zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U.  2014 r. poz. 1202).

Stosownie do art. 1542 § 1 k.p. urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy czym , udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop (art. 1542 § 4 k.p.).

Zobacz też: Czy można wysłać pracownika na przymusowy urlop?

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że jeżeli pracownikowi pozostało 2 godziny zaległego urlopu i ma jednocześnie prawo do urlopu bieżącego, to urlopu należy udzielić na cały dzień pracy, zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. W tej sytuacji istnieje konieczność połączenia urlopu zaległego i bieżącego. Tym samym przykładowo, jeżeli w danym dniu pracownik ma wyznaczony do przepracowania czas pracy w wymiarze 10 godzin, to urlopu udziela się na cały dzień i z puli urlopowej pracownika zejdzie 10 godzin urlopu (2 godziny urlopu zaległego i 8 godzin urlopu bieżącego). W dniu gdy zgodnie z rozkładem pracownik ma pracować 6 godzin to urlopu wypoczynkowego udziela się na cały dzień i z puli urlopowej zejdzie 6 godzin (2 godziny urlopu zaległego i 4 godziny urlopu bieżącego).

Udzielenie pracownikowi urlop na część dnia pracy np. na 2 godziny byłoby możliwe jeżeli pracownik nie miałby w swojej puli urlopowej więcej urlopu. W takiej sytuacji np. w dniu gdy pracownik zgodnie z harmonogramem ma wyznaczone 6 godzin pracy, to urlopu udziela się mu na 2 godziny, a na 4 godziny pracownik musi przyjść do pracy. W dniu gdy pracownik ma wyznaczone 10 godzin pracy, urlopu udziela mu się na 2 godziny, a na 8 godzin musi przyjść do pracy.