Według Adama Bodnara, istnieje problem określenia niższego wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę strażników gminnych. Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich kierowane są skargi w tej sprawie.

W piśmie przesłanym do przewodniczącego Komisji Praworządności, Praw Człowieka i Petycji Senatu RP, Rzecznik podkreśla, że strażnicy nabywają prawo do świadczeń emerytalnych na zasadach określonych w powszechnym systemie emerytalnym. Ich praca w świetle przepisów ustawy o emeryturach pomostowych nie została uwzględniona w katalogu prac o szczególnym charakterze. Czytaj dalej >>