Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o poziomie bezrobocia i liczbie zatrudnionych.

W zestawieniu z lutym stopa bezrobocia spadła w każdym województwie. Najniższa jest ponownie w woj. wielkopolskim (3,8 proc. wobec 3,9 proc. w lutym br.). Stopa bezrobocia przekroczyła na koniec marca 10 proc. tylko w jednym województwie: warmińsko-mazurskim (11,8 proc. wobec 12,2 proc. w lutym). W największym stopniu stopa bezrobocia obniżyła się w woj. lubuskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim (po 0,4 p.proc.).

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu marca br. wyniosła 1092,2 tys. i była niższa zarówno w porównaniu z notowaną w poprzednim miesiącu (o 34,6 tys., tj. o 3,1 proc.), jak i w marcu ub. roku (o 232,0 tys., tj. o 17,5 proc.).

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w marcu wyniosła 137,3 tys., co oznacza wzrost o 1,8 proc. w stosunku do lutego br., ale w ujęciu rocznym widoczny jest duży spadek: o 16,4 proc. - podał GUS.