Koszty pracy w przemyśle w 2013 r. wynosiły średnio 7,5 euro za godzinę – wynika z wyliczeń na podstawie danych Eurostatu. W porównaniu z 2012 r. to wzrost o 3,3 proc.
Na taką dynamikę wpływ miały przede wszystkim ostatnie miesiące. W sektorze przemysłowym w IV kw. koszty pracy wzrosły o 4 proc. (wobec IV kw. 2012 r.), w usługach o 6,2 proc., a w budownictwie – o 7,7 proc.

 

Koszty pracy to nie tylko wynagrodzenia wypłacane pracownikom, ale także obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, zdrowotne i inne. W porównaniu z Zachodem zatrudnienie pracownika w Polsce wciąż jest stosunkowo tanie. W Niemczech godzina pracy w przemyśle to wydatek rzędu 36,4 euro, a w Szwecji – 44,8 euro.

 

(...)

Więcej >>>