Ministerstwo Spraw Zagranicznych w opinii o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta napisało, że zakaz handlu w wybrane dni w internecie wymagać będzie notyfikacji Komisji Europejskiej. "Projektowana ustawa przewiduje objęcie zakazem handlu w wyznaczonych dniach sprzedaży w sklepach i platformach internetowych. Biorąc pod uwagę, że handel elektroniczny stanowi usługę społeczeństwa informacyjnego wydaje się, że zakaz tego rodzaju może zostać uznany za zasadę dotyczącą usług społeczeństwa informacyjnego zdefiniowaną w art. 1 lit. e) dyrektywy 2015/1535 ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego" - napisał MSZ.

 

Dziś rano okazało się, że mimo wczesniejszych zapowiedzi o kontynuacji prac nad projektem o ograniczeniu handlu w niedziele, posłowie nie zajmą się jutro tym projektem – został zdjęty z porządku obrad 51. posiedzenia.

 

– Myślę, że teraz analizą zajmą się służby Marszałka – dodała Beata Mazurek. Podkreśliła, że opinia MSZ nie jest jednoznaczna, ale jednym z rozwiązań jest usunięcie z projektu ustawy zapisów o ograniczeniach w e-handlu. Na pytanie, czy to przesunie wejście w życie zmian, Beata Mazurek odpowiedziała, że taka sytuacja może mieć miejsce, ale liczy, że to przesunięcie nie byłoby dłuższe niż miesiąc. Nowe regulacje zaczęłyby więc obowiązywać nie 1 stycznia, a 1 lutego 2018 r. – wskazała.