Rodzice niepełnosprawnych, którzy od 18 kwietnia protestują w Sejmie, odrzucili porozumienie, bo nie godzą się na realizację jedynie części postulatów, czyli samej renty. Żądają także dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego. Zapraszają do Sejmu parę prezydencką.

Ze strony rządu Porozumienie w centrum Dialog podpisali: minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. Ze strony organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób z niepełnosprawnością dokument podpisały m.in.: Fundacja Aktywizacja, Fundacja Integracja, Fundacja Pomóż Innym, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Fundacja Szansa dla Niewidomych.

Rząd zobowiązał się do:
1) podniesienia od czerwca 2018 roku wysokości renty socjalnej do poziomu równego najniższej emeryturze, rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej, tj. do kwoty 1029,80 zł, corocznie waloryzowanej (obecnie renta socjalna jest o ponad 160 złotych niższa);
2) utworzenia z dniem 1 stycznia 2019 roku Funduszu Solidarnościowego finansującego wsparcie niepełnosprawnych - to fundusz, na który złożyć się mają najlepiej zarabiający, szczegóły nie są jeszcez znane;
3) realizacji Programu Dostępność+ ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;
4) wprowadzenia i realizacji od 1 lipca 2018 r. koordynowanej opieki dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi.

Minister Rafalska powiedziała, że nie ma poczucia zwycięstwa, ale myśli, że budowany jest dobry kompromis.

Rodzice protestujący w Sejmie podkreślili, że w centrum Dialog nie było ich przedstawicieli, a rząd podpisał porozumienie sam ze sobą. Nie uznają podpisanego porozumienia. Zapowiedzieli, że nie zakończą protestu. Nie wyjdziemy z Sejmu dopóki nie zostanie zrealizowany nasz priorytetowy postulat, czyli 500 zł dodatku rehabilitacyjnego - zapowiedzieli protestujący.