Wypracowanie rozwiązań dotyczących świadczeń emerytalnych oraz przedemerytalnych dla twórców i artystów w Polsce było jednym z postulatów zgłaszanych przez środowiska podczas debat w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury.

Artyści będą mogli opłacać składki jak przy płacy minimalnej

W odpowiedzi na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich w tej spawie szef resortu kultury poinformował, że trwają prace nad przygotowaniem projektu ustawy o statusie artysty, w ramach którego pojawiły się mechanizmy wsparcia artystów i twórców zawodowych w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Gliński wyjaśniał, że projekt ustawy zakłada, że osobom zawodowo prowadzącym działalność twórczą i artystyczną, a nie posiadającym tytułu do ubezpieczenia społecznego wynikającego z pozostawania w stosunku pracy, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, przysługiwać będzie prawo do opłacania wszystkich składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wysokości analogicznej do składek towarzyszących płacy minimalnej.

 


Projekt zakłada ponadto, że artystom, których przeciętny miesięczny przychód jest niższy niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, przysługiwać będą dopłaty do składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości dostosowanej do przychodu uzyskanego w poprzednim roku. Zgodnie z projektem dopłaty finansowane będą ze specjalnego państwowego funduszu celowego - Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych - którego operatorem będzie Narodowy Fundusz Artystów.

 

Artyści mogą być wykluczeni z systemu ubezpieczeń

RPO w swoim wystąpieniu do ministra zwrócił uwagę, że większość z twórców nie pracuje na etat., a zasady ubezpieczenia społecznego wymagają stałych, miesięcznych opłat składkowych w określonej wysokości. Jest ona ustalana na zasadach, jakie obowiązują przedsiębiorców. W efekcie może to prowadzić do wykluczenia twórców z dostępu do systemu ubezpieczenia społecznego, w tym świadczeń emerytalno-rentowych.

Czytaj też: RPO chce zmiany przepisów o opiekunach osób z niepełnosprawnościami >>>