Chodzi o projekt ustawy zmieniający ustawę o  funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra aktywów państwowych.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, ustawa ma umożliwić prowadzenie działań związanych z dalszą restrukturyzacją i transformacją sektora węgla kamiennego w Polsce oraz finansowanie skutków tych procesów. Celem zmian jest również umożliwienie skorzystania z instrumentów osłonowych i związanych z nimi świadczeń socjalnych przez pracowników kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części,  nabytych po 1 września 2021 r., przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK S.A.).

Czytaj również: Porozumienie o transformacji podpisane - specjalne gwarancje dla górników>>
 

Projekt ustawy uwzględnia zapisy umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego, która została podpisana 28 maja 2021 r. w Katowicach. Zaplanowany plan naprawczy, ma na celu zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego państwa, jak również kontynuację wydobycia węgla w sposób ekonomicznie uzasadniony i zgodny z harmonogramem zawartym w umowie społecznej.

Najważniejsze rozwiązania:

  • Umożliwiono skorzystanie z instrumentów osłonowych i należnych z tego tytułu świadczeń socjalnych, pracownikom zatrudnionym w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytych przez SRK S.A. po 1 września 2021 r. Dotyczy to osób, które nie posiadają uprawnień emerytalnych.
  • Wsparcie dla pracowników będzie przewidywać urlop górniczy albo urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla albo jednorazową odprawę pieniężną.

 

Więcej o planowanej restrukturyzacji tutaj>>