Na jaką pomoc może liczyć osoba poszukują pracy? Co zyska pracodawca, jeśli zatrudni bezrobotnego? 

W 2014 r. z nowych instrumentów wsparcia skorzystało 19,6 tys. osób bezrobotnych. Osoby poszukujące pracy mają do wyboru m.in.: bony zatrudnieniowe i na zasiedlenie, szkolenia, staże, elastyczny czas pracy.

Dodatkowo ponad 51 tys. osób otrzymało dotacje na start własnego biznesu, a 220 tys. osób wzięło udział w stażach u pracodawców. Również coraz więcej firm wprowadza elastyczny czas pracy.

W sumie w 2014 wsparcie od urzędów pracy otrzymało 505 tys. osób bezrobotnych. 

Bony stażowe, szkoleniowe, na zasiedlenie oraz na zatrudnienie

Osoby bezrobotne poniżej 30. roku życia mogą korzystać ze specjalnych bonów. Takie rozwiązanie wybrało już 15,6 tys. chętnych. Do dyspozycji są 4 warianty bonów. 

Czytaj: Młodzi bezrobotni masowo korzystają z bonów

 

Bon stażowy

- Gwarancja skierowania na 6-miesięczny płatny staż u wskazanego przez bezrobotnego pracodawcy.

- Dla osoby bezrobotnej to stypendium w wysokości 120% zasiłku.

- Możliwość dofinansowania kosztu przejazdu do miejsca odbywania stażu i z powrotem.

- Dla pracodawcy po zakończeniu stażu wypłacana jest premia  w wysokości 1500 zł.

Bon szkoleniowy

- Finansowanie przez urząd pracy szkolenia.

- Możliwość dofinansowanie kosztu przejazdu i zakwaterowania, jeśli szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania.

- Bezrobotny otrzymuje także stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku. 

Bon na zasiedlenie

- Dla bezrobotnych, którzy podejmą pracę w miejscu oddalonym od dotychczasowego miejsca zamieszkania o co najmniej 80 km lub jeśli czas dojazdu do miejsca pracy i powrotu wyniesie ponad 3 godziny dziennie.

- Po odebraniu bonu bezrobotny ma 30 dni na znalezienie zatrudnienia.

Bon na zatrudnienie

Gwarancja dla pracodawcy refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnego przez 12 miesięcy.

Z 4 wariantów bonów największym zainteresowaniem cieszy się bon stażowy. Do tej pory skorzystało z niego ponad 9 300 bezrobotnych.

W przypadku bonu na zatrudnienie oraz bonu stażowego najważniejsza dla osób bezrobotnych jest gwarancja zatrudnienia u pracodawcy po okresie finansowego wsparcia przez urząd pracy.

Więcej ofert pracy i mniej bezrobotnych

Sytuacja na rynku pracy w Polsce poprawia się. W marcu 2015 liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 53 tys. W urzędach pracy zarejestrowanych było o 316 tys. osób mniej niż przed rokiem. Przybywa również ofert pracy od pracodawców. W marcu do urzędów zgłosili oni 115 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.