Renta szkoleniowa jest przyznawana osobie spełniającej warunki do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy, która nie może kontynuować wykonywanej pracy, ale po przekwalifikowaniu się, zdobyciu nowego zawodu będzie mogła nadal być aktywna zawodowo.

Czytaj też: ZUS już przyjmuje wnioski o "500 plus" dla niesamodzielnych >>>

 

Renta szkoleniowa - wiele osób z niej korzysta

Iwona Kowalska-Matis z ZUS zwraca uwagę, że pomimo tego, że renta szkoleniowa jest znana już od ponad 20 lat to wciąż nie jest zbyt popularna.  -W tym roku na Dolnym Śląsku ZUS nie wypłaca nikomu pieniędzy przeznaczonych na zdobycie nowego zawodu – zaznacza.  

Czytaj w LEX: Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego >

- Niestety wciąż niewiele osób wie, że pobierając świadczenie z ZUS można jednocześnie kończyć kursy przekwalifikowania zawodowego, które umożliwią kontynuowanie kariery zawodowej – wyjaśnia rzeczniczka.

W wielu przypadkach diagnoza o niezdolności do pracy nie musi oznaczać zakończenia życiowej aktywności.  – Gdy utracimy zdrowie i pracę w wieku 30, 40 lat, to jednak myśli się o przyszłości, w której istotne miejsce zajmuje praca, firma, koledzy i współpracownicy. Każdy z nas czuje, bowiem, że aktywność zawodowa łączy się nie tylko ze sferą ekonomiczną i poczuciem własnej wartości. Warto, więc skorzystać z pomocy ZUS – dodaje Kowalska-Matis.

 

Szkolenia i kursy dla rencisty

Możliwość podjęcia dodatkowych kwalifikacji daje renta szkoleniowa. Może otrzymać ją osoba, która utraciła zdolność do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie, a lekarz orzecznik (komisja lekarska) orzekł o celowości przekwalifikowania zawodowego, co oznacza, że rencista może uzyskać takie kwalifikacje zawodowe, które przy jego stanie zdrowia pozwolą mu na wykonywanie pracy.

Sprawdź w LEX: Czy orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy, bez konieczności przekwalifikowania, oznacza osobę z lekkim stopniem niepełnosprawności? >

Specyfika renty wynika stąd, że przy okazji orzeczenia o niezdolności do pracy lekarz orzeka o możliwości przekwalifikowania zawodowego, które w perspektywie czasu pozwoli powrócić do aktywności zawodowej. Poza fizycznymi możliwościami organizmu, lekarz bierze w tym przypadku pod uwagę także predyspozycje psychiczne osoby ubiegającej się o rentę. Liczy się motywacja chorego do nauki nowego fachu i chęć kontynuowania aktywności zawodowej.  

Zobacz procedurę w LEX: Prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego zleceniobiorcy >

Czas na zdobycie nowego zawodu

Pozytywna decyzja o przyznaniu renty szkoleniowej otwiera możliwość odbycia kursów przeszkalających. W tym celu Zakład kieruje rencistę do powiatowego urzędu pracy. Jego zadaniem jest znalezienie odpowiedniego dla danej osoby szkolenia przygotowującego do pracy w nowym zawodzie. Czas na odbycie kursu, a tym samym okres, na który przyznawana jest renta szkoleniowa to sześć miesięcy. Nie są to jednak sztywne terminy.

Czytaj też: Ile można dorobić na emeryturze lub rencie? >

Na wniosek starosty Zakład może wydłużyć okres pobierania renty nawet do 36 miesięcy. Renta szkoleniowa stanowi 75 proc. podstawy wymiaru renty, jednak nie może być mniejsza niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która od marca tego roku wynosi 825 zł. Jeżeli natomiast przyznanie renty szkoleniowej związane jest z wypadkiem przy pracy jej wysokość wynosi 100 proc. podstawy wymiaru.

 


Należy pamiętać, że podczas pobierania renty szkoleniowej nie można podjąć pracy. Zadaniem renty szkoleniowej jest, bowiem zapewnienie środków utrzymania osobom, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje w celu powrotu do aktywności zawodowej. Podjęcie pracy oznacza, że dana osoba odzyskała zdolność do pracy i świadczenie jej się nie należy.