Do podstawy, od której ustalana jest wysokość każdego świadczenia lub kapitału początkowego (tzw. podstawy wymiaru świadczenia), ZUS wlicza okresy ubezpieczenia, które zostały potwierdzone dokumentami złożonymi wraz z wnioskiem o emeryturę, rentę lub obliczenie kapitału początkowego.

- Gdy ZUS uwzględnił jakiś okres pracy do ustalenia podstawy wymiaru, ale nie zostały nam dostarczone dokumenty potwierdzające zarobki z tego okresu, wtedy przyjmuje się za ten okres wynagrodzenie równe zeru – mówi Iwona Kowalska, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Dlatego wypłacane świadczenie jest niższe niż może być po jego przeliczeniu, aby to przeliczenie było możliwe trzeba jednak złożyć odpowiedni wniosek – dodaje.

Dla kogo?

Przeliczenie jest możliwe w sytuacji, kiedy przy składaniu wniosku o obliczenie wysokości emerytury, renty lub kapitału początkowego ktoś nie mógł udokumentować zarobków z okresu pozostawania w stosunku pracy, który ZUS uwzględnił do ustalenia podstawy wymiaru, dlatego że zakład pracy został zlikwidowany albo były pracownik nie może odnaleźć archiwum, które przechowuje dokumentację płacową jego miejsca pracy lub dokumentacja kadrowo-płacowa z tego okresu została zniszczona. To są powody, dla których można złożyć wniosek o ponowne przeliczenie wysokości świadczenia lub kapitału początkowego.

- Jeśli taki wniosek do nas wpłynie wtedy sprawdzimy, czy w tym konkretnym przypadku możemy przyjąć minimalne wynagrodzenie pracowników za dany okres oraz czy możemy ponownie ustalić wysokość wypłacanego świadczenia lub wysokość kapitału początkowego – wyjaśnia rzeczniczka.

ZUS wydaje nową decyzję

Minimalne wynagrodzenie za okresy, za które ktoś nie ma dokumentów potwierdzających swoje zarobki, ZUS ustala proporcjonalnie do okresu oraz wymiaru pozostawania w stosunku pracy. Tak więc, jeśli osoba ubezpieczona pracowała na pół etatu, wówczas uwzględniona zostanie połowa obowiązującego wówczas minimalnego wynagrodzenia. O przeliczeniu świadczenia lub kapitału początkowego Zakład zawsze informuje poprzez wydanie i przesłanie nowej decyzji. Na jej wydanie ZUS ma 60 dni. Świadczenie natomiast zostanie przeliczone od miesiąca, w którym zgłoszony jest wniosek.

Tylko na wniosek

Aby taki wniosek złożyć można skorzystać z gotowego formularza o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego ERPO, natomiast jeżeli ktoś chce ponownie ustalić kapitał początkowy, wtedy należy skorzystać z wniosku EKP.  Formularze są we wszystkich placówkach ZUS i na stronie internetowej www.zus.pl.

Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w każdej placówce a także przesłać go tradycyjną pocztą lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS na www.zus.pl.

Jeśli nie wszystko jest jasne po informację warto sięgnąć kontaktując się bezpośrednio z konsultantami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub dzwoniąc do Centrum Obsługi Telefonicznej, w którym eksperci są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00–18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 (koszt połączenia według umowy z operatorem). Można też skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych, e-mail: cot@zus.pl  lub Skype: zus_centrum_obslugi_tel.

 [-OFERTA_HTML-]