W III kw. 2018 roku przeciętne wynagrodzenie wynosi 4580,20 zł (wobec 4255,59 zł w III kw. 2017 roku).

Czytaj też: Brexit zmienia kierunki migracji zarobkowej Polaków >

W II kw. 2018 roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło 4521,08 zł.

W I kw. 2018 roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło 4622,84 zł.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Dostosowywanie poziomów wynagrodzeń do rynku >

Monitoring rynku wynagrodzeń >

Budowanie taryfikatorów i tabel płac >

 

Elementy niefinansowe systemu wynagrodzeń >

Jawność systemu wynagrodzeń >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >