We wrześniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,2 proc. r/r i wyniosło 6224,9 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,7 proc. r/r i wyniosło 4771,86 zł - podał we wtorek GUS.

Wynagrodzenia w górę, ale jednak w dół

We wrześniu 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 6,7 proc. niż przed rokiem, ale w stosunku miesiąc do miesiąca widoczny jest niewielki spadek - o 0,6 proc. W sierpniu 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło bowiem 4798,27 zł brutto.

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan

Dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń wskazują na dobrą kondycję rynku pracy i wzmacnianie pozycji pracowników.
Warto zauważyć, że w porównaniu do sierpnia – liczba zatrudnionych spadła, choć bardzo niewiele. Rok wcześniej, w porównywanym okresie miedzy sierpniem a wrześniem liczba zatrudnionych wzrosła.

Na tę niewielką zmianę należy patrzeć uważnie, szczególnie w kontekście spadku dynamiki przyrostu liczby zatrudnionych. Może być ona jedną z pierwszych zapowiedzi zmian na rynku pracy polegających stabilizacji liczby pracujących przy jednoczesnym zahamowaniu spadku liczby zarejestrowanych w urzędach pracy. 

Czytaj też: Nie wszyscy rozumieją, że niskie bezrobocie to zagrożenie dla firm >

Wzrost wynagrodzeń jest wyższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej (pomiędzy wrześniem 2016 a wrześniem 2017 wynagrodzenia wzrosły o 6,0 proc.). Oznacza to, że w sytuacji znaczących niedoborów pracowników, szczególnie posiadających potrzebne w przedsiębiorstwach kwalifikacje, pracodawcy nadal są gotowi podnosić wynagrodzenia, aby utrzymać dotychczasowych pracowników lub pozyskać nowych. Wzrost wynagrodzeń nie jest jednakowy we wszystkich branżach – od początku roku w największym stopniu płace wzrosły w sektorze górniczym i wydobywczym (9,3 proc.), najmniej – w rolnictwie i przetwórstwie (0,3 proc.). Z uwagi na inflację, należy liczyć się z obniżką realnej wartości wynagrodzenia i dalszą presją płacową w branżach, gdzie jest duże zapotrzebowanie na pracę.  

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Kadry:

Zasady i tryb wypłaty wynagrodzenia za pracę >

Formalności przy zmianie wynagrodzenia >

Potrącenie z wynagrodzenia za pracę >

Prowizja jako składnik wynagrodzenia pracowników >

Wynagrodzenie za część miesiąca >