Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny, dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania. Podstawowym jego celem będzie zwiększenie stopy oszczędności Polaków oraz zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia finansowego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych.

Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju podkreślił 11 maja podczas potkania z przedsiębiorcami w siedzibie Konfederacji Lewiatan, że PPK należy wprowadzać w możliwie najlepszej atmosferze i przy szerokiej akceptacji społecznej. Dlatego prace legislacyjne nie będą prowadzone w nadmiernym pośpiechu. Tego rodzaju projekt, zdaniem PFR, wymaga co najmniej 2-3 kwartałów na przygotowanie. Termin 1 stycznia 2019 r. nie jest już brany pod uwagę. Borys ocenił, że najwcześniejszy możliwy termin wejście w życie i powstania obowiązku powołania PPK dla dużych podmiotów to 1 lipca 2019 r., jednak bardziej prawdopodobny jest początek 2020 r.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Prezes PFR poinformował też, że nowy projekt ustawy uwzględni wiele uwag pracodawców, w tym wycofany będzie kontrowersyjny zapis odpowiedzialności karnej za „nakłanianie pracowników do wyjścia z PPK". Pojawiają się też doniesienia, że z wpłat na PPK zwolnieni mają być najmniej zarabiający.

Komentarz eksperta


dr Marcin Wojewódka, radca prawny, założyciel Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. k.

Trzeba rozróżnić termin wejścia w życie ustawy o PPK, co myślę jest nadal realne do ziszczenia się na przełomie 2018/2019 roku, od terminu rozpoczęcia odprowadzania pierwszych składek do PPK. I tutaj obstawiałbym, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności techniczne, prawne, organizacyjne, a także polityczne, że pierwsze składki do PPK zobaczymy dopiero w 2020 roku. Nie jest to zły pomysł z punktu widzenia dobrego przygotowania samego projektu PPK, w tym przygotowania się usługodawców z produktami oraz pracodawców na nową jakość w zakładach pracy w postaci obligatoryjnego świadczenia o odroczonym terminie zapadalności. Natomiast kolejne opóźnienie rozpoczęcia dodatkowego oszczędzania nie jest dobre z punktu widzenia systemowego przyszłych emerytów. Przypomnijmy, że zapowiedź PPK pojawiła się już 4 lipca 2016 roku.

Co do zaś zmian w projekcie ustawy o PPK to musimy poczekać na sam dokument. Ja spodziewam się dopuszczenia do oferowania PPK innych podmiotów niż TFI, zwiększenia roli KNF, doprecyzowania zasad polityki inwestycyjnej, pewnych zmian w zakresie obejmowania PPK, a także zwiększenia roli związków zawodowych.  

 [-OFERTA_HTML-]