Ustawa miałby wejść w życie 1 stycznia 2016 r., a nowe regulacje znaleźć zastosowanie do wypłat z tytułu umów zleceń, w których określono stawkę godzinową, a które będą dokonywane od dnia wejścia w życie ustawy.
 
 
W Polsce na umowach zlecenia pracuje obecnie około 900 tys. osób. Umowy takie stanowią zatem znaczącą część wszystkich form zatrudnienia w naszym kraju. Stosuje się je w dużej mierze w celu obejścia przepisów prawa pracy i obniżenia kosztów zatrudnienia pracowników – napisano w uzasadnieniu projektu. Proponowane zmiany mają służyć określeniu poziomu wynagrodzeń wypłacanych w ramach umów zlecenia, zawierających stawkę godzinową, na poziomie odpowiadającym co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu.
Projekt został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu.