Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi Polaków pracujących w Holandii. O powtarzających się przypadkach naruszeń informują też media. Po tym jak film nagrany przez jednego z zatrudnionych trafił do Internetu o pilne podjęcie kontroli w polskim oddziale jednej z agencji zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy minister Rafalska.

Czytaj na Prawo.pl: Minister pyta o warunki, w jakich pracują Polacy w Holandii >

Rzecznik zajmuje się także sprawą polskiej obywatelki, która została zwolniona przez pracodawcę z powodu posługiwania się językiem polskim w miejscu pracy.

 


 

Ambasada RP w Hadze poinformowała RPO, że konsul zainicjował postępowanie przed holenderskim Kolegium Praw Człowieka dotyczące zakazu używania języka polskiego w firmach DB Schenker i Manpower w Bredzie. Kolegium uznało, że pracodawcy nie dopuścili się dyskryminacji rasowej względem Polki. Zastosowana wobec niej pośrednia forma dyskryminacji była uzasadniona czynnikami obiektywnymi, za jakie uznano dbałość o dobrą atmosferę w miejscu pracy i dobrą komunikację - wskazano.

Sprawa ta budzi poważne wątpliwości Rzecznika z punktu widzenia ochrony praw polskich obywateli. Poza kompetencjami RPO pozostaje jednak ocenia działalności instytucji ochrony praw człowieka w innych państwach.

 


Adam Bodnar zwrócił się do Głównego Inspektora Pracy o przekazanie wszelkich aktualnych informacji o działaniach i przeprowadzonych kontrolach dotyczących polskich pracowników w Holandii.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Prawa i obowiązki podmiotów pracy tymczasowej >

Bezpieczeństwo i higiena pracy pracownika tymczasowego >

Praca tymczasowa - aspekt HRM >

Zatrudnianie innych osób niebędących pracownikami agencji tymczasowej i kierowanie ich do wykonywania pracy tymczasowej >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >