"Pokolenie Z”, bo o nich mowa, to ludzie, którzy nie znają świata bez Internetu, nie umieją żyć bez iPod-a (stąd też nazywa się je także iPod generation), smartfona, odtwarzacza mp4. Jednocześnie potoczne tłumaczenie na język polski terminu Generacja iPod - "Idę Do Pracy Od Dwóch" (tysięcy miesięcznie brutto) ujawnia oczekiwania młodego pokolenia. 

Badania zwracają uwagę na to, jak wielką presję wywiera na młodych ludzi konkurencja na rynku pracy, wysokie ceny nieruchomości i utrzymania oraz rosnące koszty edukacji. Dodatkowo, wykształcenie wcale nie gwarantuje już dobrej pracy. Posiadanie własnego mieszkania wiążę się z koniecznością zaciągnięcia kredytu. Natomiast światowy kryzys sprawia, że pracodawcy raczej redukują etaty, niż stwarzają nowe miejsca pracy. W każdym kraju sytuacja jest trochę inna, ale coraz częściej młodzi padają ofiarą „nieuczciwej” wymiany spowodowanej opiekuńczością państwa. Największą bolączką tych młodych ludzi jest więc bezrobocie.

Według raportu Eurocities – NLAO, główne problemy owego pokolenia to po pierwsze małe zatrudnienie i wysokie bezrobocie. Z badań wynika, że tylko 1/3 młodych ludzi zdolnych do pracy jest w ogóle zatrudniona. Niemal 1/3 młodych osób pozostaje bez pracy przez ponad rok. Kolejny problem to wypadanie z systemu szkolnego. Zbyt wielu młodych ludzi nie pracuje, nie uczy się i nie bierze udziału w szkoleniach ani innych formach podnoszenia kwalifikacji. W 2010 r. odsetek ten wynosił prawie 13%. Jest to ponad 7 milionów osób w wieku 15-24 lata w całej Unii Europejskiej. Największym, powodujących poprzednie trudności jest brak kwalifikacji lub niewłaściwe kwalifikacje. Młodzi ludzie o niskich kwalifikacjach są trzy razy bardziej narażeni na bezrobocie niż ich lepiej wykształceni rówieśnicy. Na drugim końcu skali umiejętności występuje niedopasowanie pomiędzy kwalifikacjami siły roboczej a oczekiwaniami rynku. Niedopasowanie do potrzeb rynku to niestety jeden z głównych problemów tego pokolenia. Jako ostatni problem wymienia się dualizm na rynku pracy. Wielu młodych ludzi jest schwytanych w pułapkę błędnego koła pracy tymczasowej na przemian z okresami bezrobocia. Dalej w raporcie możemy przeczytać, że optymizmem napawa fakt, iż powstają programy przeciwdziałania trudnej sytuacji. Daje to nadzieję na poprawę pozycji młodych ludzi na światowych rynkach pracy.

Warto zwrócić uwagę na bardzo istotny komunikat Komisji Europejskiej "Mobilna młodzież (Youth on the Move)", który proponuje szereg działań przeciwdziałającym trudnej sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Można wyodrębnić 3 główne kierunki działań wskazane w komunikacie "Mobilna młodzież:

1. Większa mobilność. Z ostatnich badan Eurobarometru wynika, że ponad połowa młodych Europejczyków jest gotowa do wyjazdu za granicę do pracy i wykorzystania tego jako okazję do dalszego rozwijania swoich umiejętności w nowym środowisku.

2. Regularne informacje o rynku pracy.

3. Wreszcie praktyki zawodowe, a w zasadzie regulacja zasad dotyczących ich odbywania. Należy bowiem ustalić jasne standardy dotyczące praw i obowiązków stażystów w celu zapewnienia, że młodzi ludzie nie są wykorzystywani jako darmowa siła robocza lub uwięzieni w sekwencji staży, zamiast otrzymania stałej pracy.

Czy Pokolenie Z odnajdzie się na rynku pracy? A może to rynek zmieni się pod ich wpływem? Czas pokaże.

Powyższy artykuł jest streszczeniem artykułu "Pokolenie Z", który ukazał się w Serwisie HR.