Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- Proponuję rozwiązanie, które było zgłaszane przez liczne środowiska lekarskie - mówiła w piątek minister Elżbieta Rafalska.

Jak podkreślono w projekcie, celem zmiany jest zapewnienie możliwie optymalnego wykorzystania czasu osób wystawiających zaświadczenia lekarskie poprzez wsparcie lekarzy w zakresie wystawienia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy przez osobę inną niż lekarz, na podstawie dokumentacji medycznej sporządzonej przez lekarza. Lekarz, jako osoba posiadająca fachową wiedzę medyczną, mógłby skupić swoją aktywność na wykonaniu podstawowych czynności związanych z procedurami medycznymi (ocena stanu zdrowia i leczenie), a wystawieniem zaświadczenia lekarskiego zająłby się asystent medyczny. Więcej na ten temat >>