Tak wynika z projektu rozporządzenia, które minister nauki i szkolnictwa wyższego przedstawił do konsultacji. O tym, ile wyniosą podwyżki przeczytasz tutaj >

 [-OFERTA_HTML-]