1 stycznia 2019 roku wejdzie w życie wydane we wtorek rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To część Konstytucji dla Nauki.

– Skoro gospodarka prężnie się rozwija – a rozwija się również dzięki pracownikom naukowym – to muszą oni zarabiać więcej. Ich pensje powinny odzwierciedlać rolę, jaką odgrywają w procesie budowy silnej Polski – powiedział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Pensje minimalne będą uzależnione od kwoty określonej w rozporządzeniu – będzie to stawka, w stosunku do której naliczane będą wynagrodzenia wszystkich nauczycieli akademickich. W Konstytucji dla Nauki znalazł się mechanizm, który ma zapewnić zrównoważoną politykę płacową. Przewiduje on wzajemne uzależnienie pensji. Podwyżka dla profesorów oznacza jednocześnie podwyżki dla innych nauczycieli akademickich. Zmianę odczuje blisko 50 proc. nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych.

– Naszą zapowiedź z etapu prac nad Konstytucją dla Nauki wcielamy dzisiaj w życie. Od początku 2019 r. profesorowie będą zarabiać co najmniej 150 proc. średniego wynagrodzenia w polskiej gospodarce. 6410 złotych to będzie absolutne minimum, jakie otrzymają – dodał Jarosław Gowin.

Rozporządzenie reguluje jedynie wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Do pensji podstawowej pracowników naukowych należy doliczyć także między innymi dodatki stażowe czy zadaniowe, a także środki z grantów naukowych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało, że w 2016 roku przeciętne wynagrodzenie profesora w Polsce wynosiło niemal 10.300 zł (przy ówczesnym minimalnym wynagrodzeniu dla profesorów na poziomie 5390 złotych).

Wsparcie ścieżek kariery młodych badaczy i dydaktyków – to jeden z ważniejszych celów Konstytucji dla Nauki. Projektowane rozporządzenie do reformy Jarosława Gowina ma za zadanie dać nauczycielom akademickim gwarancję wzrostu wynagrodzenia minimalnego.

Wynagrodzenie zasadnicze adiunktów ze stopniem doktora wzrośnie o 860 złotych. Dużą różnicę w portfelu odczują także osoby zatrudnione na stanowiskach asystenta, wykładowcy, lektora i instruktora. Dotychczas ich minimalna pensja kształtowała się na poziomie ok. 2400 złotych. Po zmianach będzie to ponad 3200 złotych – o ok. 800 zł więcej niż obecnie.

Podwyżka ta jest prostą konsekwencją zmiany podejścia do roli dydaktyków w szkolnictwie wyższym. To oni bowiem kształcąc studentów – zapewniają gospodarce i rynkowi pracy najlepsze kadry. Dlatego też Konstytucja dla Nauki oprócz wynagrodzenia zwiększa również możliwości zawodowe nauczycieli akademickich. Tworzy nową ścieżkę kariery przeznaczoną specjalnie dla dydaktyków.

Gwarancja podwyżki pensji minimalnej dla młodych naukowców rozpoczynających karierę to obok systemu powszechnych stypendiów dla doktorantów główne zachęty do kontynuowania kariery w kraju. – Na polskich uczelniach pracuje ok. 100 tys. nauczycieli akademickich. Na zagranicznych – kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Jako państwo nie możemy sobie pozwolić na dalszy odpływ naszych najcenniejszych elit – stwierdził Jarosław Gowin. – Dlatego oprócz proponowanego  obecnie wzrostu minimalnych wynagrodzeń będę zabiegał o dalsze podwyżki dla nauczycieli akademickich – zapewnił wicepremier.