List związany jest z planowanym głosowaniem stanowiska Parlamentu Europejskiego do wniosków legislacyjnych części rynkowej i socjalnej Pakietu Mobilności I na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w dniach 8 - 10 lipca 2020 r.

Czytaj również: UE: Pakiet mobilności przyjęty>>

- Przygotowany przez 9 państw grupy like-minded list to kolejne podejmowane przez nas działanie, które ma na celu odrzucenie szkodliwych przepisów, administracyjnie ograniczających usługi transportowe i  sztucznie zmniejszających ich efektywność. Aktywnie działamy, by takie złe dla całej UE i jej jedności przepisy nie weszły w życie – podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 


Ministrowie zaapelowali do wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego o staranne rozważenie proponowanych środków ograniczających rynek, takich jak obowiązek regularnego, co 8 tygodni, powrotu ciężarówek do państwa członkowskiego siedziby przedsiębiorstwa, ograniczenia wykonywania przewozów kabotażowych w formie okresu karencji oraz zastosowanie systemu delegowania do niektórych operacji transportowych z wyłączeniem innych. Przypominają też, że 9 państw członkowskich było przeciwnych wynegocjowanemu porozumieniu.

Czytaj w LEX: Delegowanie kierowców w transporcie drogowym [projekt UE] >

Nie przeprowadzono również oceny skutków wpływu przepisów na środowisko i funkcjonowanie jednolitego rynku UE, a  przepisy wykluczą niektóre państwa członkowskie z jednolitego rynku UE i nakładają na inne znaczne i być może niemożliwe do pokonania bariery.

Czytaj w LEX: Czas pracy kierowców i tachografy [projekt UE] >

 


Ministrowie podkreślili także, że pandemia COVID-19 w bezprecedensowy sposób zakłóciła międzynarodowe otoczenie biznesu, natomiast Pakiet Mobilności I został przygotowany w zupełnie innej rzeczywistości, nieodpowiadającej obecnym realiom. Wyrazili przy tym przekonanie, że podczas nadchodzącej sesji plenarnej posłowie do Parlamentu Europejskiego dokonają stosownej rewizji przepisów.

Czytaj w LEX: Dostęp do rynku przewozów drogowych i zawód przewoźnika [projekt UE] >

Czytaj również: Polska szuka chętnych do zablokowania pakietu mobilności>>