Akty prawne, co prawda, nie określają minimalnej temperatury na zewnątrz, w której mogą pracować pracownicy i teoretycznie nie powinni oni powstrzymywać się od pracy nawet podczas silnych mrozów. Z jednym wyjątkiem - mogą podjąć takie kroki w sytuacji, gdy pracodawca nie zapewni odpowiednich warunków BHP do świadczenia pracy na otwartej przestrzeni.

Pomieszczenia do ogrzewania się pracowników

Pracodawca powinien pamiętać o zapewnieniu pracownikom pomieszczenia, w którym mogliby ogrzać się i schronić przed opadami atmosferycznymi. Krzysztof Zamajtys w komentarzu praktycznym "Pomieszczenia do ogrzewania się pracowników" wskazuje, że takie pomieszczenia traktowane są jako jeden z rodzajów pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, a obowiązek ich zapewnienia przez pracodawcę wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Spośród podstawowych wymagań, jakie powinny spełniać pomieszczenia do ogrzewania się pracowników, należy wymienić:

  • utrzymywanie temperatury na poziomie co najmniej 16° C
  • zapewnienie łącznej powierzchni minimum 8 m2, przy zachowaniu warunku przypadania na każdego pracownika najliczniejszej zmiany co najmniej 0,1 m2.

Sprawdź w LEX: Nowy Rok dla służby bhp >


Posiłki i napoje profilaktyczne

Pracodawcom nie wolno zapominać o konieczności zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów posiłki zapewnia się pracownikom wykonującym prace na otwartej przestrzeni, jeśli wydatek energetyczny organizmu w ciągu zmiany roboczej wynosi powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet. Roman Majer w komentarzu praktycznym "Posiłki i napoje profilaktyczne" radzi, aby każdy posiłek profilaktyczny posiadał wartość kaloryczną około 1000 kcal i zawierał około 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów i 15% białek. Zwraca także uwagę, że w praktyce zdarzają się sytuacje, kiedy pracodawcy nie są w stanie zorganizować wydawania posiłków profilaktycznych. Wówczas mogą skorzystać z dwóch opcji: albo zapewnić pracownikom korzystanie z posiłków w punktach gastronomicznych, albo zezwolić na przyrządzanie posiłków przez pracowników we własnym zakresie z dostarczonych produktów. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. Poza tym nie mogą oni skutecznie zrzec się posiłków profilaktycznych, na co wyraźnie wskazuje Monika Latos-Miłkowska w odpowiedzi na pytanie "Czy pracownik może zrezygnować z przysługujących mu posiłków profilaktycznych?". Zaznacza przy tym, że konstrukcja przepisów i ich cel mają za zadanie ochronę zdrowia pracowników. Tym samym nawet dobrowolna rezygnacja złożona przez pracownika może nie być wystarczająca do uchylenia bezprawności działania pracodawcy w przypadku niedostarczenia posiłku.

Czytaj też: W 2019 roku nie będzie już okresowych szkoleń BHP w biurach >

 


Określanie warunków pracy w okresie zimowym

Warunki pracy w okresie zimowym na otwartej przestrzeni można określać i oceniać przez pryzmat regulacji prawnych normujących obowiązki ciążące na pracodawcy zatrudniającym pracowników w narażeniu na zimowe warunki pracy panujące na przestrzeni otwartej - tłumaczy Sebastian Kryczka w odpowiedzi na pytanie "Na jakiej podstawie określić warunki pracy w okresie zimowym na otwartym terenie?". Dodaje przy tym, że specyfika prac zimowych wymusza stosowanie odpowiednich środków, w tym organizacji pracy, ograniczających uciążliwości związane z czynnikami atmosferycznymi, a zwłaszcza niskimi temperaturami. W związku z tym pracodawcy nie mogą również zapomnieć o zapewnieniu odpowiedniej odzieży roboczej, która będzie chronić pracowników przed zimnem, wiatrem i wilgocią.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Wydatek energetyczny a posiłki i napoje profilaktyczne >

Co się zmienia w bhp w 2018/2019? >

Obowiązki pracodawców w okresie zimowym >

Ochrona pracowników przed smogiem >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >