O tym dyskutują menedżerowie HR i o tym opowiedzą eksperci na konferencji organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie HR 11 czerwca 2019 roku.

Tematy, które zostaną poruszone podczas konferencji to:

  •     Trendy w wynagrodzeniach
  •     Zmiany na rynku pracy a sprawiedliwość wynagrodzeń
  •     Polski model Total Rewards
  •     Płaca za kompetencje
  •     Efektywność świadczeń pozapłacowych
  •     Personalizowane benefity
  •     Przestrzenne aspekty wellness w środowisku pracy
  •     Kontrakt psychologiczny
  •     Wyzwania pracodawców i pracowników w obliczu malejących stóp zastąpienia
  •     Kontroling personalny

Wśród prelegentów znajdą się: Krzysztof Gugała (WTW), prof. dr hab. Tomasz Rostkowski (SGH), dr Kazimierz Sedlak (Sedlak & Sedlak), Magdalena Rodzeń (Alight Solutions), Alina Smolarek (Enel-Med), Aleksandra Paszkiewicz (Nationale Nederlanden), Bartosz Piecuch (Ask Henry), Aleksandra Krawsz-Kubica (Kinnarps), Karina Kreja (Kinnarps), Marta Przychodzka, Włodzimierz Albin (Wolters Kluwer), Marcin Nowacki (Związek Przedsiębiorców i Pracodawców), Henryk Orfinger (Dr. Irena Eris), Beata Osiecka (Kinnarps), prof. dr hab. Czesław Szmidt (ALK), Przemysław Gawlak (Esaliens), Anna Wardecka (PZU). Piotr Wlazło (PZU).

Wydawnictwo Wolters Kluwer jest partnerem medialnym wydarzenia.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie internetowej PSHR >