Według szacunków MRPiPS bezrobocie w marcu br. spadło do 6,6 proc. W porównaniu do lutego to spadek o 0,2 pkt. proc., a w porównaniu r/r - o 1,4 pkt. proc.

We wszystkich województwach dane były lepsze niż przed miesiącem. Spadek wyniósł od 0,1 punktu (w małopolskim, pomorskim i wielkopolskim) do 0,4 punktu procentowego w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie od lat bezrobocie jest najwyższe.

Minister Rafalska podała, że spadła także liczba bezrobotnych. Na koniec marca zarejestrowanych było 1,093 mln osób bez pracy, a to o 33,2 tys. mniej niż w lutym tego roku. Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych w marcu 2018 roku w porównaniu do stanu z końca lutego 2018 roku odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy  w województwach:  lubuskim - o 4,9 proc. (o 1,3 tys. osób); zachodniopomorskim - o 4 proc. (o 2,2 tys. osób); opolskim - o 3,8 proc. (o 1 tys. osób) oraz warmińsko-mazurskim -  o 3,7 proc. (o 2,4 tys. osób).

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w marcu 2018  roku wyniosła  147 tys. i w porównaniu do lutego 2018 roku wzrosła o  17 tys. (o 13,1 proc.).

Jedynie w województwie podkarpackim nastąpił spadek liczby wolnych miejsc pracy – o 0,5 tys. ofert (7,9 proc.). W pozostałych województwach miał miejsce wzrost liczby wolnych miejsc pracy i wyniósł od 1 proc. (o 51 ofert) w województwie opolskim do 24,8 proc. (o 2,4 tys. ofert) w województwie  małopolskim.

 [-OFERTA_HTML-]