Z danych GUS za 2018 r. wynika, że spadł wskaźnik wypadkowości, a więc liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 osób pracujących - z 6,84 do 6,37. W branży budowlanej - w porównaniu do ubiegłego roku -  liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy spadła o 3 proc. W 2018 r. odnotowano też mniej wypadków ciężkich (84 osoby poszkodowane) i śmiertelnych (48 wypadków).

Sprawdź w LEX: BHP przy obsłudze żurawi - omówienie nowych przepisów >

Mniej wypadków nie tylko z powodu poprawy stanu bezpieczeństwa

Dyrektor ds. Bezpieczeństwa, Ochrony Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju Lafarge w Polsce, członek Koalicji Bezpieczni w Pracy Magdalena Grońska zwraca uwagę, że warto pamiętać o tym, że mniejsza wypadkowość w budownictwie jest w pewnej mierze powiązana ze spadkiem zatrudnienia w tej branży. - Chociaż różne źródła nie są do końca zgodne co do wyników, to obecnie przyjmuje się, że całkowite zatrudnienie w branży budowlanej zmniejszyło się o około 1 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Oczywiście w statystykach tych nie są uwzględniane osoby pracujące bez żadnej umowy, wśród których mogą być również obcokrajowcy - podkreśla.

Sprawdź w LEX: Bezpieczna organizacja robót budowlanych >

Dystans do bhp, ale w budownictwie coraz mniejszy

Marek Maszewski, dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A. twierdzi, że w Polsce nadal pokutuje mit bhp, jako niepotrzebnej formalności, do której zobowiązana jest firma. - Obecne przepisy również nie pomagają instytucjom kontrolnym w rzetelnym sprawdzeniu, na ile pracodawca wywiązał się z ustawowego obowiązku. Lekceważenie szkoleń potrafi się jednak mścić, bowiem aż 18 proc. respondentów badania stwierdziło, że w ciągu ostatnich dwóch lat miało wypadek przy pracy. Nawet biorąc pod uwagę nieścisłości wynikające z metodologii, liczba jest niezwykle wysoka – alarmuje.

Sprawdź w LEX: Bezpieczna praca na wysokości >

Dodał jednak, że branża budowlana pod względem dbałości o bezpieczeństwo pracy w ostatnich latach przeszła ogromną rewolucję. - Ważne jednak, aby nie spocząć na laurach, tym bardziej że rynek pracy zmienia się dynamicznie – stwierdził.

 

 

Cudzoziemcy nie wiedzą jak zachować w razie wypadku

Według raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce” w 2018 roku „na czarno” pracowało aż 14 proc. zatrudnionych w budownictwie Ukraińców. W ubiegłym roku w usługach budowlano-remontowych w Polsce odsetek pracujących Ukraińców był równy odsetkowi Polaków w tej branży w 2016 roku.  44 proc. z nich deklaruje, że wykonuje cięższe i bardziej niebezpieczne prace niż rodzimi pracownicy.

Czytaj też: Szkolenie z bhp dla cudzoziemca w języku, który zna >>>
 

Dane raportu nie świadczą dobrze o stanie bezpieczeństwa wśród naszych wschodnich sąsiadów pracujących w Polsce – 36 proc. z nich nie wie, jak się zachować w razie wypadku przy pracy i tyle samo nie potrafi udzielić pierwszej pomocy. Wina czasem leży po stronie pracodawcy, który nie zapewnił takiemu pracownikowi odpowiedniego przeszkolenia i środków ochrony indywidualnej, a czasem po stornie pracownika, który przygotowanie bhp traktuje lekceważąco. Zaledwie 44 proc. Ukraińców biorących udział w badaniu zadeklarowało, że odbyło szkolenie bhp w obecnym miejscu pracy. Dokładnie taki sam odsetek badanych pracujących w branży usług remontowo-budowlanych musi kupować sprzęt ochronny za własne pieniądze.

Sprawdź w LEX: Wpływ RODO na obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji powypadkowej >

 


Ewa Gawrysiak, Sales and End User Marketing Manager Eastern Europe & Russia w firmie TenCate Protective Fabrics uważa, że problem wypadków przy pracy w budownictwie dotyka również obywateli Ukrainy, których coraz częściej można spotkać na polskich budowach. - Grupa ta ma ogromne braki szkoleniowe, ale i utrudniony dostęp do odpowiedniej odzieży roboczej czy środków ochrony indywidualnej, które niejednokrotnie mogą uratować życie – zwróciła uwagę.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX BHP:

Bezpieczne rusztowanie >

Czy prace polegające na kładzeniu gładzi gipsowych mogą być wykonywane z drabin przystawnych? >

Czy praca w wykopie powinna być traktowana jako rodzaj pracy na wysokości? >

Jak się ma treść tablicy informacyjnej budowy do nowych przepisów o ochronie danych osobowych? >

Jak prawidłowo zabezpieczyć prace w studzience telekomunikacyjnej w chodniku? >