Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy pomysł na powszechny i dobrowolny systemu oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu 60 roku życia. System, który ma stworzyć dodatkowe źródło dochodu na emeryturze, będzie dobrowolny, choć nie do końca. Każdy pracodawca założy dla swoich pracowników PPK i automatycznie zostaną oni do niego zapisani. Jeśli nie będą chcieli oszczędzać, będą mogli z planu zrezygnować.

Czytaj też: Nie każdy PPE zwolni z obowiązku tworzenia PPK >>

Rządowy projekt zakłada, że PPK będą wprowadzane etapowo - w zależności od wielkości lub typu podmiotu zatrudniającego. Szlak mają przetrzeć najwięksi pracodawcy, zatrudniający co najmniej 250 osób – od 1 stycznia 2019 r. W kolejnej grupie będą podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób – od 1 lipca 2019 r. W następnym roku dołączyć mają pozostali pracodawcy: zatrudniający co najmniej 20 osób – od 1 stycznia 2020 r., a najmniejsze firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych – od 1 lipca 2020 r. Poza system znajdą się samozatrudnieni - oni we własnym zakresie będą musieli zatroszczyć się o zabezpieczenie finansowe po zakończeniu aktywności zawodowej.

Czytaj też: Pracownicze Plany Kapitałowe nie dla samozatrudnionych >>

Ministerstwo Infrastruktury w opinii do projektu ustawy zauważyło, że termin stosowania ustawy w stosunku do największych firm (zatrudniających co najmniej 250 pracowników) jest za krótki - obowiązek utworzenia PPK powstanie w ich przypadku od 1 stycznia 2019 roku, co oznacza, że ci przedsiębiorcy mają bardzo mało czasu na ewentualne założenie Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE), który zwolni z obowiązku tworzenia PPK. Przykładowo Poczta Polska S.A. musiałaby natychmiast rozważyć ewentualne utworzenie PPE.

Resort infrastruktury zwrócił też uwagę, że projektowana ustawa przewiduje rozwiązania szczególne w przypadku podmiotów zatrudniających będących jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach publicznych. Ci pracodawcy będą wprowadzać PPK w ostatnim etapie - obowiązek zawarcia umów o zarządzanie PPK obejmie ich w dniu 1 lipca 2020 roku niezależnie od tego, ile osób zatrudniają. Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że nie jest jasny powód zróżnicowania uprawnień praw pracowniczych dla pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób (tym bardziej przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 250 pracowników).

 [-OFERTA_HTML-]

Resort zauważył również to, na co uwagę zwracają pracodawcy - termin na wdrożenie PPE lub obligatoryjnie PPK w przypadku największych przedsiębiorstw jest zbyt krótki. Sam proces podjęcia decyzji nie jest łatwy i wymaga wielu analiz, badań, opinii itp. (zwłaszcza w kontekście największych pracodawców). Czasokres kilku miesięcy (bo nie wiadomo czy i kiedy ustawa wejdzie w życie oraz w jakim kształcie) na podjęcie i zrealizowanie tej decyzji jest zbyt krótki. W związku z powyższym ministerstwo zaproponowało wprowadzenie jednego terminu dla wszystkich pracodawców w zakresie obowiązku zawarcia umów o zarządzanie PPK - tj. do dnia 1 lipca 2020 roku, niezależnie od tego, ile osób zatrudniają.

Wszystkie uwagi, zgłoszone w trakcie konsultacji, zostaną przeanalizowane i niebawem poznamy ostateczny kształt projektu. Okaże się wówczas, czy rząd zdecyduje się na zmianę terminu.