Technologia zmienia nasze oczekiwania i przyzwyczajenia. Żyjemy szybciej, wiele rzeczy nas rozprasza, a zdolność koncentracji maleje. Za tymi zmianami muszą podążać szkolenia pracowników, w tym e-learning.

E-learning już dawno przestał być wąskim, niszowym zagadnieniem, a stał się obszarem o wielu specjalizacjach, spowodowanym chociażby przez widoczny na rynku HR-owym odwrót od mocno sformalizowanych procesów szkoleniowych. Większy jest też nacisk na wdrożenie umiejętności niż na wiedzę, a na popularności zyskują krótkie formy, które skupiają się na jednym temacie - to jeden z głównych trendów w e-learningu, o którym mówi Iwona Wieczorek, Dyrektor Zarządzająca, e-learning.pl.

Microlearning to krótkie treści o różnorodnej formie - tak branża e-learningowa odpowiada na zmianę naszych zachowań i oczekiwań, jako konsumentów szkoleń. To formuła, która zawiera wyłącznie jeden temat szkoleniowy. Może zawierać quizy i elementy grywalizacji. Uczenie się w takiej formie może być prawdziwą przyjemnością, a z takich krótkich formatów możemy korzystać nawet w niewielkich przerwach miedzy zajęciami, bo są łatwo dostępne w każdej chwili.

Cechy charakterystyczne mikroszkoleń:
- czas: krótki, liczony w sekundach i minutach, optymalnie 3-6 minut,
- treść: małe porcje informacji dotyczące jednego tematu
- różne formaty: ta sama treść może być przekazana w różny sposób, a użytkownik może wybrać ten, który jest dla niego optymalny,
- powiązanie z innymi elementami: każdy z obiektów microlearningowych może istnieć niezależnie od innych,
- użytkownicy mogą być autorami treści,
- Just-in-time: wiedza na temat, na miejsce i na żądanie,
- idealny dla młodego pokolenia.

Pracownicy mają coraz więcej zajęć, a coraz mniej czasu mogą poświęcić na rozwój. Z ostatnich badań wynika, że średnio na szkolenia możemy przeznaczyć 1 proc. czasu pracy, a to oznacza zaledwie kilka minut dziennie. Dlatego przyszłość należy zdecydowanie do microlearningu.

Coraz więcej firm interesuje się nim i coraz więcej osób szuka sprawdzonych informacji na temat jego praktycznego zastosowania. Coraz większe jest też zainteresowanie modelem łączonym, szkoleniami blended learning. Prawdziwą pigułkę wiedzy na ten temat można znaleźć w Przewodniku po e-learningu komercyjnym i opracowaniu dotyczącym blended learningu, które są dostępne na stronie: www.e-learning.pl/materialy-do-pobrania.