Sygnatariusze apelu postulują przyjęcie przez rząd zobowiązania o utrzymaniu górnego limitu podstawy składek na ubezpieczenie społeczne, przynajmniej do 2020 roku, i podjęcie rozmów z partnerami społecznymi. Zwracają również uwagę na fakt, że nie udało się w tej sprawie osiągnąć porozumienia ze stroną rządową w Radzie Dialogu Społecznego.

 

Czytaj też: Trybunał odwołał rozprawę. Co dalej z limitem trzydziestokrotności? >


W opinii organizacji pracodawców, przepisy dotyczące zniesienia limitu 30-krotności powinny być wycofane i ponownie skonsultowane m.in. ze względu na:
- kontrowersje, jakie wywołało procedowanie ustawy znoszącej zasadę trzydziestokrotności,
- odwołanie przez Trybunał Konstytucyjny rozprawy w sprawie zbadania zgodności ustawy z Konstytucją RP i nieznany termin rozpoznania wniosku Prezydenta RP,
- niepewność odnośnie stanu prawnego oraz kolejne inicjatywy legislacyjne podwyższające koszty działalności pracodawców, ograniczające możliwości podejmowania nowych inwestycji przez przedsiębiorców,
- cele rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, zakładające tworzenie w naszym kraju miejsc pracy wysokiej jakości i wysoko wynagradzanych,
- wzrost kosztów pracy wysokiej klasy specjalistów, które zmniejszają atrakcyjność tworzenia w naszym kraju innowacyjnych miejsc pracy,
- brak inicjatyw zwiększających atrakcyjność umów o pracę w stosunku do innych form zatrudnienia,
- finalizację procesu opracowywania budżetów przez przedsiębiorców na rok 2019 r.

 

Czytaj też: Po zniesieniu limitu składek ZUS specjaliści uciekną z Polski? >

 

Jak poinformowała Konfederacja Lewiatan, pod apelem podpisały się:

 • Konfederacja Lewiatan
 • Pracodawcy RP
 • Business Centre Club
 • Związek Rzemiosła Polskiego
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
 • Polska Rada Centrów Handlowych
 • Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
 • Związek Pracodawców Firm Produkcyjnych
 • Transport i Logistyka Polska
 • Polskie Forum HR
 • Związek Pracodawców Prywatnych Mediów
 • Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych
 • Izba Gospodarki Elektronicznej
 • Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego
 • Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich
 • Związek Pracodawców Branży Infrastruktury
 • Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej
 • Związek Pracodawców Branżowych
 • Polska Izba Gospodarcza Czystości
 • IAB Polska
 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
 • Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan
 • Rada Podatkowa Lewiatan
 • Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego
 • Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
 • Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu
 • Polska Unia Szpitali Specjalistycznych
 • Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki
 • ABSL
 • Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
 • Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
 • Związek Pracodawców STRATERA ME
 • Polski Związek Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych
 • Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań
 • Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Kupców i Producentów
 • Polska Rada Biznesu
 • Polska Izba Spedycji i Logistyki
 • Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan
 • Polskie Stowarzyszenie Marketingu
 • Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
 • Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
 • Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan
 • Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan
 • Śląski Związek Pracodawców Lewiatan
 • Pracodawcy Pomorza
 • Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan
 • Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie
 • Pomorski Związek Pracodawców Lewiatan
 • Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej
 • Podlaski Związek Pracodawców
 • Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Jaka jest górna granica podstawy wymiaru składek ZUS w 2018 r.? >

Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne >

Czy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z emerytem podlega wszystkim ubezpieczeniom? >

Jak postąpić gdy pracownik przekroczył roczny limit składek społecznych z tytułu dodatkowej pracy w innej firmie? >