Osoba, która przekracza granicę państwową ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni (licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy). Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia taka osoba może ubiegać się o świadczenia z tytułu choroby.

Dotyczy to osób, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym, np.:

  •     pracowników (ubezpieczenie obowiązkowe),
  •     zleceniobiorców (ubezpieczenie dobrowolne),
  •     osób prowadzących działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne).

Kiedy złożyć oświadczenie?

- Aby uzyskać to świadczenie należy złożyć specjalne oświadczenie w terminie trzech dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny - poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.  Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Gdzie złożyć oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy?

Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek (pracodawca) w ciągu 7 dni przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do Zakładu. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Czytaj też: Pies, kot w czasie epidemii - strach porzucenia nie tłumaczy >

Płatnik składek, który wypłaca zasiłki lub ZUS może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

ZUS przypomina, że jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).

Osoby, które powracają z zagranicy i są objęte obowiązkową kwarantanną, nabywają prawo do świadczenia chorobowego na ogólnych zasadach. W tej sytuacji zleceniobiorcy oraz przedsiębiorcy muszą mieć opłaconą składkę chorobową, która jest dobrowolna.