Czy pracownikowi, który podczas urlopu wypoczynkowego został wezwany na kurs energetyczny, należy oddać dni urlopu wypoczynkowego?


W takiej sytuacji mamy do czynienia z odwołaniem pracownika z urlopu. Zgodnie jednak z art. 167 k.p. odwołanie pracownika z urlopu jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy wystąpiły szczególne okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu oraz nieobecność pracownika w pracy spowoduje poważane zakłócenia w zakładzie. Ocena tych okoliczności należy jednak do pracodawcy, z tym że kryteria oceny nie mogą być dowolne, a pracownik jest zobowiązany poddać się poleceniom przełożonego.


Niewykorzystaną z powodu odwołania pracodawcy część urlopu pracownik może wykorzystać w późniejszym terminie. W związku z tym pracodawca udziela urlopu w ustalonym z pracownikiem terminie, ale nie później jednak niż do końca pierwszego kwartału następnego roku.
Proszę ponadto pamiętać, że pracodawca podejmując decyzję o odwołaniu pracownika z urlopu musi liczyć się z koniecznością zwrotu poniesionych przez pracownika kosztów urlopu. Chodzi tu jednak o koszty, które pozostają w bezpośrednim związku z odwołaniem, np. koszt dojazdu, odpłatność za wczasy niepodlegająca zwrotowi.