Świadczenie wychowawcze z rządowego programu Rodzina 500+ nie jest przyznawane bezterminowo. Prawo do niego jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. W praktyce oznacza to konieczność składania wniosku o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy.

Minister Rafalska zapowiedziała, że nie będzie w tym roku zmian w zakresie ubiegania się przez rodziny o to świadczenie, nie będzie nowego sposobu składania wniosku. W nowym okresie świadczeniowym będą obowiązywać dotychczasowe zasady, a przyjmowanie wniosków on-line rozpocznie się już 1 lipca, a od 1 sierpnia także w wersji papierowej.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku.