Senat 8 października podjął uchwałę o odrzuceniu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 493A) w całości. Za odrzuceniem nowelizacji opowiedziało się 51 senatorów, przeciw było 48, a jeden wstrzymał się od głosu. 

Ustawa przewiduje, że obsługą programu „Rodzina 500 plus” będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie – jak obecnie – samorządy. Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać tylko przez Internet, a pieniądze będą wypłacane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. 

Czytaj więcej: Już nie gminy, lecz ZUS ma wypłacać świadczenia 500 plus>>

W Senacie Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej, zwracała uwagę, że wprowadzane zmiany w obsłudze programu dadzą 2,5 mld zł oszczędności w ciągu 10 lat. Oszczędności te - jak podkreślała - nie przyniosą żadnych niekorzystnych zmian dla beneficjentów programu, czyli dla rodziców, którzy pobierają dziś świadczenie 500 plus. Senatorowie opozycji z kolei zwracali uwagę, że na ZUS spadną nowe zadania i że składanie wniosków w sposób elektroniczny może być barierą dla części świadczeniobiorców.
Co ciekawe, w Sejmie wiceminister Socha, odpowiadając na pytania posłów wskazywała, że oszczędności w związku z wprowadzeniem zmian to ponad 3 mld zł w perspektywie dekady. - To dla nas poważna kwota i uważamy, że warto z tego powodu zmienić sposób operacjonalizacji tego świadczenia bez straty dla beneficjentów - oznajmiła.  Socha zaznaczyła, że zmiana formy wypłaty świadczeń „została przepracowana” w czasie pandemii, kiedy to przyspieszył proces cyfryzacji usług. - Sprawdziliśmy jak to działa na kilku różnych przykładach. Bon turystyczny, zasiłek solidarnościowy, dzisiaj realizowany program 300 plus. W żadnych z tych przypadków nie było problemów technicznych i organizacyjnych - zauważyła wówczas.

Nowela zakłada, że ZUS będzie stopniowo przejmował program "Rodzina 500 plus". Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania, przez dotychczasowe organy. Samorządy będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń – maj 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, będzie też od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejne okresy, począwszy od 1 czerwca 2022 r.