W załączniku nr 3 oraz w dziale V rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. wymienione zostały rodzaje pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych oraz wytyczne odnośnie do zaopatrzenia pracowników w napoje.
Przepis § 111 ust. 1 r.b.h.p. nakłada na pracodawcę obowiązek w zakresie zapewnienia pracownikom dostępu do pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana. Jednym z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych jest jadalnia. Przy pracach administracyjno-biurowych jadalna nazywana jest często pomieszczeniem kuchennym. Wymagania dla pomieszczenia kuchennego i urządzeń, które mogą się w nim znajdować określone zostały w załączniku nr 3 do r.b.h.p.

Dowiedz się więcej z książki
Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Pracodawca oprócz zapewnienia pracownikom pomieszczenia kuchennego ma także obowiązek zapewnić wodę zdatną do picia lub inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. Najczęściej spotykanymi przy pracach administracyjno-biurowych rodzajami napojów są kawa i herbata oraz woda źródlana dostarczana w dystrybutorach z wodą.
Jeśli chodzi o wyposażenie, w pomieszczeniach kuchennych często spotyka się następujące urządzenia: kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, dystrybutor z wodą oraz zlewozmywak, szafki, miejsca siedzące i stoły. Wyposażenie pomieszczenia kuchennego, zazwyczaj: zlew, lodówka, kuchenka mikrofalowa i czajnik elektryczny, jest dobrane zgodnie z przepisami i powinno wystarczyć pracownikom administracyjno-biurowym. W przepisach r.b.h.p. jest bowiem mowa o wyposażeniu w urządzenia do podgrzewania posiłków i napojów. Dodatkowe wyposażenie, np. inne urządzenia grzewcze elektryczne lub gazowe może, lecz nie musi, być udostępnione w pomieszczeniu kuchennym przez pracodawcę.

Zobacz także: Jaka jest maksymalna temperatura wody zimnej, do której można ją podgrzać, aby była ona zdatna do celów higienicznosanitarnych?>>

Korzystanie z zapewnionego przez pracodawcę pomieszczenia jadalni oraz odpowiedniego wyposażenia jest zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników najlepszym rozwiązaniem. Po pierwsze pracodawca spełnia wymóg zapewnienia bezpiecznego i higienicznego spożywania posiłków oraz przygotowywania napojów przez pracowników. Po drugie pracownicy są mniej narażeni na wszelkiego rodzaju choroby związane z jedzeniem i piciem, w sytuacji gdy korzystają z wydzielonego pomieszczenia, niż gdyby mieli spożywać posiłki i pić napoje na stanowiskach pracy. Po trzecie pracownicy są mniej narażeni na urazy, skaleczenia, poparzenia, które są nieodłącznie związane ze spożywaniem posiłków i przygotowaniem napojów.

Zobacz także: Czy pracownicy mogą spożywać posiłki w hali produkcyjnej?>>