„Ślubuję służyć Państwu Polskiemu, przestrzegać porządku prawnego, wykonywać obowiązki pracownika Państwowej Inspekcji Pracy sumiennie, bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą” - inspektorska rota uroczyście zabrzmiała 12 czerwca 2015 r. w auli Ośrodka Szkolenia PIP.

Ceremonia ślubowania inspektorów przed sztandarem Państwowej Inspekcji Pracy stała się tradycją. Zaszczyt ten spotkał 25 absolwentów 65. aplikacji inspektorskiej, którzy po złożonym w 2012 roku egzaminie państwowym przez kolejne lata pogłębiali zawodowe doświadczenie w macierzystych inspektoratach pracy. Odbyli też obowiązkowe szkolenie okresowe we wrocławskim ośrodku, aby uzupełnić i pogłębić wiedzę niezbędną do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań. Sprostali nominacyjnym wymaganiom i rekomendowani przez swoich okręgowych inspektorów pracy, decyzją Iwony Hickiewicz, głównego inspektora pracy, uzyskali inspektorskie mianowania.

Uroczystość poprowadził dyrektor Ośrodka Janusz Krasoń w asyście zastępczyni Grażyny Panek oraz Małgorzaty Marszałek, głównego specjalisty w dziale kształcenia OSPIP, opiekunki 65. aplikacji.

Po ślubowaniu gość honorowy uroczystości Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy wręczyła inspektorom akty mianowania. Składając gratulacje i życzenia powiedziała między innymi: „Ślubowanie, to jest moment kiedy drży troszkę serce, troszkę głos i kiedy dociera do nas, że bierzemy na siebie niezwykłe zobowiązania w stosunku do Polski, jej obywateli i urzędu. To swego rodzaju misja, która wymaga poświęcenia i zaangażowania. Stąd też przesłanie naszego ślubowania jest takie, żeby z najlepszą wiarą, najlepszą wiedzą, bezstronnie i w obronie pokrzywdzonych, słabszej strony w stosunku pracy, wypełniać swoje zadania”.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 18 czerwca 2015 r.