W Polsce pracuje legalnie i odprowadza składki do ZUS już 541 tys. obcokrajowców. Jeszcze na koniec marca 2018 roku było to 476 tys., a na koniec 2017 roku - 440 tys.

Więcej składek to więcej pieniędzy w kasie ZUS

- Silne wzrosty liczby ubezpieczonych obcokrajowców odzwierciedlają legalizację ich pobytu w Polsce i zmianę charakteru migracji na bardziej trwały, co jest wsparciem dla bieżącej sytuacji finansów publicznych - ocenili w komentarzu analitycy banku PKO BP. Więcej składek opłaconych do ZUS to przecież więcej pieniędzy na wypłatę świadczeń, m.in. emerytur.

Wśród ubezpieczonych cudzoziemców niezmiennie zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowią Ukraińcy - 403 tys. osób (to aż 41,7 proc. więcej niż przed rokiem). Na drugim miejscu plasują się Białorusini z liczbą 29.691 ubezpieczonych, następnie Wietnamczycy - 8170 osób.

Dynamika będzie wzrastać

- To, że wzrasta liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS kompletnie nas nie dziwi - mówi serwisowi Prawo.pl Arkadiusz Pączka, Dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP. Dodaje, że od dłuższego czasu większość pracodawców jako jedną z kluczowych barier rozwoju wskazuje brak ludzi do pracy, stąd silne otwarcie na pracowników, głównie z Ukrainy. - Z najnowszych danych wynika, że już ok 20 proc. firm zamierza poszukiwać pracowników z Ukrainy. Ok. 30 proc. przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników chce rekrutować kadrę ze Wschodu, a spośród małych przedsiębiorstw ok. 15 proc. - mówi Arkadiusz Pączka i podkreśla, że coraz częściej, aby zatrzymać pracowników, pracodawcy oferują umowę o pracę, co przekłada się na wpływy do ZUS. - W mojej ocenie ta dynamika będzie wzrastać - zaznacza. - Także w obszarze malejącej szarej strefy, która jeszcze jest obecna w rolnictwie czy turystyce - dodaje.

 

LEX Tłumaczenia - niezbędna pomoc w obsłudze prawnej i świadczeniu usług w językach obcych.

W programie dostępne są rosyjskie tłumaczenia ustaw przydatnych w zatrudnianiu cudzoziemców zza wschodniej granicy:

 

Coraz więcej systemowych ułatwień

 

 

Rząd widzi problem niedoboru rąk do pracy i wprowadza kolejne rozwiązania, które ułatwiają zatrudnianie pracowników-cudzoziemców.

W rolnictwie już od blisko trzech miesięcy funkcjonują nowe umowy - o pomocy przy zbiorach. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rolnictwa, z tej nowej formy zatrudnienia skorzysta ok. 0,5 mln osób rocznie, także tych zza wschodniej granicy.

Ekspert Pracodawców RP podkreśla, że konieczne są kolejne zmiany regulacyjne - takie, jak wydłużenie okresu pozwoleń na pracę, aby pracodawcy mogli w dłuższej perspektywie planować zatrudnienie cudzoziemców. To korzystnie przełoży się na system ubezpieczeń społecznych - wpływy do ZUS czy budżetu państwa - dodaje Arkadiusz Pączka. Prace nad takimi zmianami również już się toczą. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowej ustawy o rynku pracy, w którym zaproponowano m.in. wydłużenie do 12 miesięcy okresu, w którym cudzoziemcy mogliby pracować w Polsce na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy. Zmiany mają wejść w życie z początkiem 2019 roku. Obecnie na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi obywatele m.in. Ukrainy, Białorusi czy Rosji mogą pracować w Polsce do 6 miesięcy. Więcej o tym, jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE na oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy w LEX Kadry* >

Przeczytaj też o innych zmianach zaplanowanych w nowej ustawie o rynku pracy:

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Kadry:
Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 lipca 2018 r.* >
Kontrola PIP w zakresie zatrudniania pracowników* >
Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE - oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy* >
Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE - zezwolenie na pracę sezonową* >
Zatrudnianie cudzoziemców a podatek dochodowy* >
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.