W ramach prac eksperymentalnych Główny Urząd Statystyczny opracował i opublikował analizę „Cudzoziemcy wykonujący pracę w Polsce w maju 2023 r.”. - Przedstawione wyniki są częścią pracy eksperymentalnej mającej na celu określenie na podstawie źródeł administracyjnych liczby cudzoziemców wykonujących pracę – czytamy w analizie.

Z dokumentu wynika, że na dzień 31 maja 2023 roku w Polsce było 982,9 tys. cudzoziemców wykonujących pracę. W tej liczbie 385,2 tys. stanowili cudzoziemcy realizujący umowy cywilnoprawne.

 


Czytamy również: ZUS: Rośnie liczba cudzoziemców w ubezpieczeniach społecznych

Cudzoziemcy pracujący w Polsce

Według GUS, na koniec maja 2023 r. udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,4 proc. Udział ten wzrósł w stosunku do stycznia 2022 roku o 1,2 p. proc. Dla porównania dodajmy, że na koniec kwietnia 2023 roku udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,4 proc. W stosunku do stycznia 2022 r. wskaźnik ten wzrósł o 1,2 p. proc. Na 982,2 tysięcy cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce, 386 tys. stanowiły osoby realizujące umowy cywilnoprawne. 

Czytaj w LEX: Uproszczone zasady zatrudniania cudzoziemców z Ukrainy >

W analizowanej populacji cudzoziemców większość stanowili mężczyźni, ich udział zmniejszył się z 64,7 proc. w końcu stycznia 2022 r. do 59,3 proc. w końcu maja 2023 r.

Obcokrajowcy wykonujący pracę w maju 2023 r. pochodzili z ponad 150 państw. Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy, których na koniec maja 2023 r. było 684,8 tys. osób. Ich udział w ogólnej liczbie cudzoziemców wykonujących pracę zmniejszył się w stosunku do stycznia 2022 r. o 3,6 p. proc.

Czytaj też w LEX: Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE - oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy >